16 července, 2024
Výstavba a remodeling

Novela zákona problém s povolováním staveb nevyřeší, pokud nepřijde s fikcí souhlasu

Krizi na rezidenčním trhu způsobenou extrémně složitým procesem povolování nových staveb by mohl vyřešit nový stavební zákon, s jehož přípravou finišuje ministerstvo pro místní rozvoj. Ještě před Vánoci ho chce poslat do mezirezortního připomínkového řízení, na jaře příštího roku by se jím měli zabývat poslanci. Platnost se nyní plánuje od roku 2021.

Ponechme nyní stranou, že na novou legislativu si ještě minimálně rok a půl počkáme. Osobně se obávám, že to bude spíše déle, jak znám českou byrokracii. Problém je jinde. Přestože ministerstvo zcela správně argumentuje hlavně nutností zrychlit proces povolování nových staveb, myslím, že reálně k tomu nedojde. Tedy v případě, pokud nová norma nepřinese takzvanou fikci souhlasu, která podle posledních zpráv z paragrafovaného znění nejspíš zmizí.

To by byla obrovská škoda, protože právě takzvané dotčené orgány státní správy jsou významnou brzdou celého procesu. Nejenže jich musí investor oslovit mnoho desítek, navíc často i přes opakované urgence čeká a čeká. Někteří rekordmani si dávají opravdu na čas a získat jejich stanovisko s plánovanou stavbou trvá i více než rok, přestože stanovená lhůta je jeden měsíc. Bohužel však současná legislativa nestanovuje za nedodržení termínu pro vyjádření žádné sankce, takže investorovi opravdu často nezbývá než čekat.

Zvažovaný institut fikce souhlasu by toto marné čekání na Godota utnul. Znamená totiž to, že pokud by se daný úřad či jiná instituce v daném termínu k záměru nevyjádřil, znamenalo by to jeho souhlas. To není nic nového, ostatně už děti říkají, „že kdo mlčí, souhlasí“. V českém stavebním právu by to nicméně byla doslova revoluce. Nutno zdůraznit, že velmi pozitivní.

Musím proto na ministerstvo pro místní rozvoj i ostatní resorty apelovat, aby fikci souhlasu v novém zákoně ponechali. Bez ní se podstatné změny a urychlení povolování staveb v žádném případě nedočkáme.

Zdroj/foto: EKOSPOL a.s. (RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva)/Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts