28 února, 2024
Výstavba a remodeling

OBERMEYER HELIKA dohlíží na rekonstrukci pavilonu č. 4 Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi

Jedno z významných zdravotnických středisek v České republice, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zahájilo v červnu rekonstrukci svého pavilonu č. 4. Společnost OBERMEYER HELIKA, která pro tento projekt připravila provozně dispoziční a architektonické studie, dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně projektu zdravotnické technologie a vybavení, nyní provádí autorský dozor.

Projekt je zaměřen na celkovou renovaci šestipodlažního lůžkového pavilonu č. 4, ve kterém se nachází jak rehabilitační oddělení, tak kožní ambulance a lůžkové oddělení individuální péče. Jsou zde také umístěny univerzální lůžkové jednotky a stacionář hematologicko-transfuzního oddělení. Náklady projektu bez zdravotnické techniky jsou předpokládány ve výši cca 95 mil. Kč. Datum dokončení je naplánováno na konec letošního roku.

Odborná porota v čele s Evou Jiřičnou ocenila projekt společnosti OBERMEYER HELIKA v Plzni

Objekt pavilonu je vystavěn panelovou technologií systému VVÚ ETA, která byla v dřívějších letech hojně využívána. Cílem rekonstrukce není jen obnova veškerých vnitřních rozvodů a instalací TZB. Dojde také k úpravě dispozičních uspořádání, což umožní širší využití prostor pavilonu. Rekonstrukce je velmi náročná, protože stavební práce budou probíhat po jednotlivých fázích při nepřerušeném provozu nemocnice. Zároveň v areálu nemocnice probíhají další dvě velké stavby, výstavba parkovacího domu a přístavba lékárny.

To bylo nezbytné při plánování jednotlivých kroků zohlednit, neboť pavilon č. 4 se nachází ve středu areálu nemocnice, je obklopen bloky sousedních pavilonů a přímo navazuje na středovou komunikační vertikálu,“ vysvětluje Ing. Jiří Houda, zástupce generálního projektanta ze společnosti OBERMEYER HELIKA.

Díky tomu, že při této rekonstrukci vykonáváme autorský dozor, můžeme plně dohlédnout na pečlivou realizaci koncepce našeho návrhu a bezprostředně reagovat na požadavky nemocnice i potřeby zhotovitele stavby,“ dodává Ing. Jiří Houda ze společnosti OBERMEYER HELIKA.

S oblastní nemocnicí v Mladé Boleslavi jsme úspěšně spolupracovali již v dřívějších letech,“ doplňuje. V roce 2016 byl uveden do provozu pavilon č. 5, který je také dílem architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře OBERMEYER HELIKA. Pavilon je určen pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a hemodialýzy. Pro tuto novostavbu společnost navrhla nepřehlédnutelný kubistický tvar a fasádu, která kombinuje čiré a zelené sklo.

OBERMEYER HELIKA je generálním projektantem Galerie Pardubice – obchodního a společenského centra

Rekonstrukce pavilonu č. 4 významně prodlouží životnost stávajícího objektu a nastaví současné požárně bezpečnostní standardy požadované pro zdravotnické stavby. Věříme, že bude stejně úspěšná jako dřívější novostavba pavilonu č. 5. Investice do staveb ve zdravotnictví považujeme za skvělý počin do budoucnosti pro nás všechny,“ uzavírá Ing. Jiří Houda ze společnosti OBERMEYER HELIKA.

O společnosti OBERMEYER HELIKA

Společnost patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské činnosti ve výstavbě, projektového managementu a odborného technického poradenství. Společnost je jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM na českém i slovenském trhu.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts