16 července, 2024
Výstavba a remodeling

OHL ŽS zahájila stavební práce na rozšíření lokality River City Prague v pražském Karlíně

Missouri Park a Mississipi House jsou názvy nových administrativních budov, které doplní stávající projekt River City Prague na pravém břehu řeky Vltavy v pražském Karlíně. Zhotovitelem přípravných prací a také vybudování spodních podzemních pater je Divize J – Čechy společnosti OHL ŽS. Ve čtvrtek 17. října se konala zahajovací akce k těmto stavbám. Hotovo by mělo být na začátku roku 2020. Poté začne stavba samotných budov.

Předmětem smlouvy, kde je zhotovitelem společnost OHL ŽS, je stavba spodních pater dvou výše jmenovaných administrativních budov, které budou doplňovat stávající objekty v areálu. Obě dvě sestávají ze dvou podzemních a osmi nadzemních podlaží.

V následujících cca sedmi měsících tedy budeme pracovat na výkopech do hloubky dvou pater, což je asi 7 metrů pod stávající terén, na zajištění stavební jámy, podchycení stávajících přiléhajících objektů tryskovou injektáží, vrtání pilot, které poslouží jako hlubinné základy objektu a vylití podkladního betonu. Součástí dodávky je i položení inženýrských sítí.

CA IMMO rozšiřuje areál River City Prague v Karlíně o další dvě kancelářské budovy

Zajímavostí je, že pod jihozápadní části jednoho z objektů povede tunel metra – spojovacích linek B a C. Tento tunel musíme překlenout železobetonovými nosníky uloženými na pilotách, což je také součástí dodávky.

Komplex budov River City Prague začal vyrůstat v 90. letech. Je to komplex několika administrativních a rezidenčních budov i hotelu. Většina objektů je pojmenována po světových veletocích (např. Danube House nebo Nile House). Budovy se vyznačují složitě strukturovanými fasádami se širokou škálou barev a použitých materiálů.

Zdroj/foto: OHL ŽS, a.s./Crest Communications, a.s. (Titulní foto – CA Immo – River City Prague, vizualizace)

Related Posts