27 února, 2024
Výstavba a remodeling

Stavebnictví by v letošním roce mělo dle názoru stavebních firem klesnout o 3,0 %

Stavebnictví by v letošním roce mělo dle názoru stavebních firem klesnout o 3,0 %, v roce následujícím potom o 1,5 %. Větší propad očekává pozemní stavitelství, a to o 3,9 % v tomto roce. Inženýrské stavitelství se letos připravuje na propad trhu o 1,8 %. Malé stavební společnosti predikují v roce 2020 propad trhu o 2,4 % a velké stavební společnosti dokonce propad o 3,3 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Koronakrize se dotkla také sektoru stavebnictví. Ředitelé stavebních společností očekávají pokles celého odvětví o 3,0 % v roce letošním a další pokles o 1,5 % v roce následujícím. Pokud se podíváme na stavebnictví z hlediska pozemních a inženýrských staveb, můžeme si všimnout, že větší propad trhu očekává stavitelství pozemní. V letošním roce zde predikují ředitelé stavebních společností propad trhu o 3,9 %, v roce následujícím pak pozemní stavitelství očekává propad o 2,5 %. Stavební společnosti, jež se zaměřují na inženýrské stavby, očekávají propad trhu o 1,8 % v roce 2020 a s dalším propadem trhu počítají i pro rok 2021, a to ve výši 0,2 %.

České stavebnictví stále hledá své koronavirové dno, v Praze se v červenci začalo stavět 46 bytů

Při rozdělení stavebních společností podle velikosti si můžeme všimnout, že větší propad trhu očekávají ředitelé velkých stavebních společností (s obratem nad 100 mil. Kč ročně). Ti v letošním roce očekávají propad trhu o 3,3 % a v následujícím roce další propad o 2,5 %. Malé stavební společnosti se v letošním roce připravují na pokles trhu o 2,4 %, a v roce následujícím očekávají naopak jeho růst, a to o 0,2 %.

Co může mít na vývoj ve stavebnictví vliv vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema a.s.: Stavebnictví trpí nedostatkem pracovní síly. Aktuální verze programů pracovní migrace na stavebnictví příliš nemyslely, což má za následek, že na trhu chybí řada pracovníků těchto profesí. V extrémním případě by to mohlo ohrozit dodržení harmonogramu některých zakázek a projektů.“

Stavební společnosti se v letošním roce připravují také na propad svých tržeb, a to konkrétně o 0,2 %, v roce následujícím naopak očekávají růst svých tržeb, a to o 1 %. Při rozdělení stavebních firem dle zaměření si můžeme všimnout, že společnosti, které se zaměřují na inženýrské stavitelství, očekávají v letošním i nastávajícím roce růst svých tržeb. Konkrétně se jedná o růst ve výši 0,5 % v roce letošním a o dalších 0,7 % v roce následujícím.

Naopak společnosti, které se zaměřují na pozemní stavitelství, očekávají v roce 2020 pokles svých tržeb o 0,9 %. Pro rok 2021 očekávají jejich růst, a to o 1,2 %. Velké stavební společnosti se těší v roce letošním růstu svých tržeb a předpokládají jej i v roce i nadcházejícím. Konkrétně v roce 2020 očekávají růst svých tržeb o 0,6 % a v roce 2021 očekávají jejich další růst o 0,5 %. Malé stavební firmy očekávají v letošním roce naopak propad tržeb o 1,7 % a v roce následujícím jejich růst o 1,7 %.

Ředitelé stavebních společností uvádějí využití kapacit svých společností v současné chvíli na 92 %. Podobné vytížení očekávají i ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, a to až ve výši 91 %. V současnosti stavební společnosti uvádějí, že mají nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu. To je pro 42 % dotázaných méně ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Další dvě pětiny mají v tomto období zakázky nasmlouvané na stejnou dobu dopředu jako v tomtéž období loňského roku (40 %). A jedné pětině se doba nasmlouvaných zakázek v tomto roce, oproti roku minulému, zvýšila (19 %).

O CEEC Research

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. Společnost CEEC Research vznikla v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracování výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické zaměření rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně stavebnictví.

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts