15 července, 2024
Výstavba a remodeling

Stavebnictví letos klesne o 2,0 % a klesat bude i v následujícím roce

Koronakrize dopadla na všechny sektory ekonomiky a stavebnictví není výjimkou. Po rozvolňování vládních opatření a pomalém navrácení se k normálu předpokládají ředitelé stavebních společností, že stavební trh vlivem této situace poklesne o 2,0 % v tomto roce a další pokles očekávají i v roce následujícím, a to o 0,4 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Pokud se podíváme na stavebnictví z hlediska pozemních a inženýrských staveb, zjistíme, že větší propad trhu očekává stavitelství pozemní. Zde ředitelé stavebních společností predikují propad trhu o 2,4 % v roce letošním a následně růst o 0,1 % v roce 2021. Inženýrské společnosti očekávají propad trhu mírnější, a to o 1,4 % v roce 2020, a s dalším propadem trhu o 1,2 % počítají i v roce následujícím.

Při rozdělení stavebních společností podle velikosti vidíme, že větší propad trhu očekávají malé stavební společnosti (s ročním obratem pod 100 mil. Kč), a to o 2,4 % v roce 2020. Pro následující rok jsou již více optimistické a očekávají naopak růst trhu o 1,0 %. Velké společnosti predikují propad trhu o 1,9 % v roce letošním a poté další propad trhu o 1,2 % v roce 2021.

Stavební společnosti očekávají propad také na straně svých tržeb, a to konkrétně o 1,2 % v roce 2020, a s dalším propadem svých tržeb o 0,2 % počítají i do roku 2021. Inženýrské stavitelství je pro letošní rok v oblasti svých tržeb optimistické a počítá stále s jejich nárůstem, a to o 0,7 %. V roce následujícím ale inženýrské společnosti predikují naopak jejich propad, a to až o 1,0 %. Pozemní stavitelství očekává v letošním roce propad svých tržeb o 2,2 %, ale pro rok následující predikuje naopak jejich růst, a to až o 0,3 %.

České stavebnictví má za sebou rekordní rok, jak hluboko ho letos srazí koronavirus?

S poklesem tržeb se setkal i Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems: „V každém případě konáme kroky, abychom byli schopni snést pokles tržeb. V nových projektech jsme již sníženou poptávku zaznamenali a stejně tak i posunutí rozhodnutých projektů. Připravili jsme plány na snížení obratu o 20 % a zatím se předpoklad naplňuje. V oblasti tržeb servisu počítáme s poklesem do 10-ti %.“

Při rozdělení společností dle jejich velikosti vidíme, že s větším propadem tržeb počítají malé stavební firmy (s obratem pod 100 mil. Kč ročně). Konkrétně pro letošní rok očekávají propad svých tržeb o 3,9 %, ale v roce 2021 již očekávají jejich růst, a to o 1,4 %. Velké stavební společnosti naopak počítají i pro letošní rok stále s růstem svých tržeb, a to o 0,4 %, pro rok 2021 ale očekávají pokles, a to až o 1,1 %.

V současné chvíli uvádějí stavební společnosti vytížení svých kapacit na 87 %. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 počítají společnosti s vytížením vyšším, a to až na 91 %.

Stavební společnosti také uvádějí, že mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Inženýrské společnosti mají v průměru zakázky nasmlouvané na 12 měsíců dopředu, pozemní stavitelé pak na 8 měsíců. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje tato doba pro 45 % dotázaných společností stejně dlouhou dobu, naopak pro třetinu představuje tato doba pokles (33 %), nárůst v počtu zasmluvněných zakázek zaznamenalo 22 % dotázaných.

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts