15 července, 2024
Výstavba a remodeling

Výstavba industriálních nemovitostí za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla

Na konci 2. čtvrtletí 2020, dosáhla v České republice podle poradenské společnosti JLL celková nabídka průmyslových nemovitostí třídy A (vlastněná developery a investory) 8.82 milionu metrů čtverečních. Dokončeno bylo přibližně 219 600 metrů čtverečních v rámci 17 průmyslových parků po celé zemi, což ukazuje na největší objem dokončených ploch od 4. čtvrtletí roku 2017. 

Výstavba průmyslových prostor meziročně roste

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o navýšení o 16 procent a meziročně dokonce o 36 procent. Pokud se podíváme na čísla za celý první půlrok 2020, vidíme, že celková nově vystavená plocha 409 000 metrů čtverečních meziročně vzrostla o 30 procent a dosáhla tak nejvyšší výměry v prvním pololetí od roku 2009.

Zatímco měsíc květen byl z hlediska dopadů vládních opatření na ochranu proti koronaviru nejcitelnější, na trh průmyslových nemovitostí tato opatření neměla velký vliv, protože jsme zaznamenali výrazně vyšší aktivitu a poptávku po pronájmech prostor než v předchozím čtvrtletí,“ vysvětluje James Fitzgerald, senior konzultant v oddělení industriálních nemovitostí JLL.

Za druhé čtvrtletí tohoto roku byla většina industriálních projektů dokončena v Praze a jejím okolí (27 %), následují Plzeňský kraj (23 %) a Karlovarský kraj (14 %).

Největší industriální haly dokončené v 1. pololetí 2020

Aktuální výstavba

V současné době je ve výstavbě 441 600 metrů čtverečních průmyslových prostor, z nichž 234 800 metrů čtverečních bude dokončeno ve 3. čtvrtletí 2020. Největším projektem, jehož výstavba byla zahájena v průběhu druhého čtvrtletí 2020, byla výstavba nové budovy o rozměru 30 900 metrů čtverečních ve zcela novém areálu CTPark Ostrava – Poruba, který je stavěn na spekulativní bázi, neboť v tuto chvíli nemá zajištěného nájemce. Podíl spekulativní výstavy tak stoupl na celkových 42 procent.

Top 5 nových transakcí v 1. pololetí 2020 (bez opětovně prodloužených smluv)

Poptávka

V průběhu prvního pololetí 2020 dosáhl objem všech podepsaných smluv 360 500 metrů čtverečních. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o nárůst o 13 procent a meziročně o 14 procent. Zcela nově uzavřené nájmy tvoří výměru 191 500 metrů čtverečních, a to signalizuje ve čtvrtletím srovnání nárůst o 76 procent, ale pokles o 15 procent oproti předchozímu roku. Ve srovnání s pětiletým průměrem výsledků ve 2. čtvrtletí (254 800 m2) došlo u nově uzavřených smluv k poklesu o 25 procent.

Nejaktivnějším regionem byla Praha a okolí, kde se realizovalo 37 procent všech uzavřených nájmů. Plzeňský kraj naopak dominoval v kategorii nově uzavřených smluv s 47 procenty.

Do parku Accolade v Chebu přichází TFS International. Novou halu využije na třídění a recyklaci konfekčních ramínek

V průběhu 1. pololetí bylo celkově pronajato 678 200 metrů čtverečních ploch. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali pokles o 13 procent a nově uzavřené smlouvy zahrnovaly 300 400 metrů čtverečních, což znamenalo pokles dokonce o 37 procent.

ctPark Ostrava Poruba, interiér

„Hlavním odvětvím, které dominovalo s celkovým podílem 53 % poptávce po průmyslových a skladových prostorech během pandemie koronaviru, jsou logistické společnosti a velké e-shopy, jejichž služby ve druhém čtvrtletí prudce stouply. Následovaly výrobní společnosti s 37 procenty. Logistika si pronajala 62 % nových prostor a produkce 28 %,“ potvrzuje Fitzgerald.

Právě uvedené doplňuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE, která investuje přes své fondy právě do průmyslových nemovitostí: „Naše fondy zaznamenaly v době pandemie koronaviru zvýšené poptávky po skladování ze strany velkých logistický společností a ze segmentu e-commerce.

Vzhledem ke stabilitě segmentu průmyslových nemovitostí připravuje naše skupina několik akvizic větších průmyslových parků. Myslím si, že ve druhé polovině roku se uskuteční transakce v zajímavých investičních objemech,“ komentuje Lubor Svoboda.

(Zdroj: www.pexels.com)

Neobsazenost průmyslových a skladových nemovitostí

Na konci druhého čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,6 %, což vzhledem k dostavění velkého množství hal a hospodářskému útlumu ukazuje stabilitu a dobrou kondici průmyslového trhu v České republice. Pro porovnání, jde o velmi malý nárůst o 22 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 404 800 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování.

Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí v druhém čtvrtletí 2020 dosahovala 2,3 procenta. Nejvyšší neobsazenost zaznamenal Ostravský region s 10,3 procenty a Ústecký kraj s 11,6 procenty. Zcela naplněné kapacity v moderních průmyslových areál nalezneme v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a jižních Čechách.

Vzhledem k nastalé situaci očekáváme zvolnění spekulativní výstavby v druhé polovině tohoto roku a na začátku roku 2021. Dále předpokládáme, že se v následujícím čtvrtletí bude zvyšovat trend předčasného vyjednávání o nových podmínkách stávajících nájmů a také, že pronajímatelé začnou nabízet novým zájemcům zajímavější podmínky pronájmu. Celkově je zřejmé, že v průběhu druhého čtvrtletí nebyl sektor průmyslových nemovitostí výraznou měrou zasažen pandemií koronaviru a dopady očekáváme spíše v druhé polovině letošního roku a dále,“ doplňuje Fitzgerald.

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí v České republice dosáhlo v Praze a okolí úrovně 4,25 – 4,75 eur/m2/měsíc. Mírné zvýšení nájemného jsme zaznamenali v Brně, kde se pohybuje v rozmezí 4,20 – 4.60 eur/m2/měsíc.

Zdroj/foto: PEPR CONSULTING/Titulní foto – ARETE INVEST, Uherské Hradiště

Related Posts