22 července, 2024
Výstavba a remodeling

Studie první ucelené etapy tzv. Jižní zóny projektu Nová Zbrojovka dokončena

První čtyři hektary Nové Zbrojovky získaly konkrétní podobu, která se v následujících měsících bude představovat veřejnosti, Městské části a Městu Brnu. První ucelená etapa rozvoje projektu tzv. Jižní zóna vytváří základ pro plnohodnotnou multifunkční, pestrou a propojenou čtvrť revitalizovaného brownfieldu Nové Zbrojovky. Veškeré budovy budou vznikat v souladu s principy udržitelnosti, splňovat nízkou energetickou náročnost a doplní je i zelené plochy.

Poté, co byl na konci roku 2020 schválen územní plán pro lokalitu projektu Nová Zbrojovka, získala její první ucelená etapa v jižní části areálu konkrétní podobu dokončením architektonických studií prvních 6 stavebních bloků.

„Přibližně na čtyřech hektarech území plánujeme vybudovat asi 100 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Začít bychom měli s prvním objektem v roce 2022 a kompletně dostavěnou etapu chceme mít do konce roku 2026,“ uvádí Miroslav Pekník, ředitel developmentu pro brněnský region v CPI Property Group, která je vlastníkem a investorem projektu Nová Zbrojovka.

Broker Consulting: Růst úroků z hypotečních úvěrů nabírá rychlejší tempo

Již první etapa bude vznikat na principu multifunkční, vzájemně propojené, architektonicky a urbanisticky hodnotné moderní městské čtvrti plné bydlení, práce, služeb, občanské a veřejné vybavenosti, kultury a kvalitních veřejných prostranství. Součástí této etapy bude citlivá revitalizace dvou zachovaných historických budov, vytvoření hlavního veřejného prostoru celého území Nové Zbrojovky – náměstí s vodními prvky, vznikne zde ale také mateřská školka a doprovodné sportoviště.

Podél nábřeží řeky Svitavy vyrostou byty určené na prodej, vznikat zde ale budou také nájemní byty či ubytovací kapacity zaměřené zejména studenty a mladé rodiny. V centru zóny, kde bude zachován objekt bývalé výtopny s komínem, vznikne komunitní a coworkingové centrum zaměřené na startupy, společensko-kulturní sál a kvalitní zázemí pro stravování.

„Výtopna byla vždy takovým hřejivým srdcem a těžištěm celého areálu. Chceme tuto její funkci zachovat, a i v našem pojetí bude toto místo srdcem, které propojí všechny funkční plochy. Vznikne zde nové náměstí, součástí budou i restaurace, kavárna, galerie, ateliéry a na hlavní pěší a cyklistické ose vznikne také venkovní food market,“ doplňuje Miroslav Pekník.

Velký důraz je kladen nejen na vytvoření kvalitní a rozmanité architektury, na jejíž přípravě se na Jižní zóně podílelo 5 architektonických týmů, ale také na technickém provedení. Celá výstavba se zaměřuje na udržitelnost, minimalizaci karbonové stopy a na využívání obnovitelných zdrojů. Nejpatrnější bude tento přístup v administrativních budovách, jejichž provedení se zaměří hlavně na úsporu a šetření provozních nákladů i energií.

„Každá budova splní průkaz energetické náročnosti A a budeme usilovat, aby byla hodnocena certifikátem BREEAM na úrovni Excellent, tedy aby byla maximálně šetrná. Budovy budou reagovat na počty lidí uvnitř i v okolí a dle toho upravovat své vnitřní procesy. Současně zavádíme spoustu nových technologií, které budou zabraňovat šíření virů,“ upřesňuje Miroslav Pekník.

Součástí nových budov budou i zelené střechy, šetrný způsob nakládání s dešťovými vodami a fotovoltaické panely umisťované primárně na střechách objektů, které budou zásobovat budovy zelenou energií.

Celá Jižní zóna zakládá řád cyklostezek a hlavních pěších tras vycházejících z Masterplanu území a bude napojena na okolní infrastrukturu, čímž dojde k plynulému přechodu z města přes celé území. Dopravně je zde snaha o minimalizaci dopravy v území dle zásad tzv. města krátkých vzdáleností.

Řešení se chystá také pro parkování, které bude umožněno lokálně na ulicích, tak primárně v podzemních patrech rezidenčních a administrativních budov, dojde také k vybudování veřejného parkoviště s možností přestupního uzlu na veřejnou dopravu nebo kolo. V parkovištích bude také dostatek elektronabíječek, pro které vznikne samostatný okruh, aby byla zajištěna plynulá dodávka energií a nedocházelo k přetížení.

„Chceme, aby byla celá Nová Zbrojovka, Jižní zónou počínaje, živý areál fungující 24/7, a to jak přes týden, tak o víkendu. Snažíme se, aby oblast splynula s městem jako takovým, případně aby vzniklo vzdálené centrum všech služeb, kvalitního prostředí pro život a pestrých možností, jak trávit volný čas,“ uzavírá Miroslav Pekník.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts