22 července, 2024
Výstavba a remodeling

Získat stavební povolení je v Česku stále extrémně složité, v délce jsme 22. nejhorší

Povolování staveb v Česku je tak složitý proces, že v něm naše země pravidelně poráží drtivou většinu států světa včetně těch méně rozvinutých. Tuto nelichotivou pozici mezi čtyřiceti nejhoršími zeměmi světa pravidelně potvrzuje Světová banka. V její aktuální zprávě Doing Business 2020 v kapitole týkající se složitosti získání stavebního povolení dokonce Česká republika klesla o jednu příčku na 157. místo hned za Moldávii těsně před Honduras. Hůře než v Česku se stavební povolení dá získat už jen v pár zemích, většinou jde o takzvané padlé státy.

Světová banka v Česku neeviduje z hlediska procesu povolování nových staveb za poslední rok žádný posun k lepšímu. Získání stavebního povolení podle její analýzy stále trvá českým úřadům neuvěřitelných 246 dnů, což je stejně jako v autoritativním Uzbekistánu. Jen o jediný den déle musí čekat stavebníci v Bangladéši. Pohled na poslední Kambodžu s extrémními 652 dny nás uklidní jen na malou chvíli. Od této poslední příčky nás totiž dělí jen 20 horších zemí. Je tristní, že má Česko 22. nejdelší proces povolování staveb na světě (bez započítání pěti rozvrácených států Eritrea, Libye, Somálsko, Sýrie a Jemen).

Přesně o polovinu rychleji (za 123 dnů) získají všechna povolení investoři na ostrovech Vanuatu, 122 dnů musí čekat v Demokratické republice Kongo, o dva dny déle si počkají na Mali. Průměrných 27,5 dne premianta Jižní Korey se z českého pohledu jeví jako nedostižný sen.

Ještě více nelichotivá je statistika ukazující kolik procedur (oficiálních komunikací se třetí stranou, například státním úřadem) musí stavebník podstoupit. Česku s 21 úkony patří 12. příčka od konce, když se na něj dotáhla minule poslední Moldávie, která od loňska vyškrtla hned sedm nutných procedur. Od nyní posledního Tádžikistánu nás tak dělí jen pět oficiálních úkonů. Sedm procedur prvních Marshallových ostrovů a Dánska je stále velmi vzdálených.

Světová banka posuzuje pouze stavební legislativu

A to Světová banka posuzuje pouze stavební legislativu a vychází tak ze zákonných lhůt platných pro povolování skladových prostor v hlavním městě. Pokud by vzala v potaz rezidenční výstavbu, byli bychom na tom, obávám se, ještě hůře. Nedávno jsme spočítali, že jen takzvaných dotčených orgánů státní správy, od nichž potřebujeme vyjádření se stavebním záměrem, jsme museli u zatím posledního projektu oslovit rovnou šest desítek. Také za získání povolení do jednoho roku, jak vyplývá z dat Světové banky, bychom byli více než rádi. Realita rezidenční výstavby je totiž mnohem horší. Běžně se povolovací proces táhne celé roky, výjimkou bohužel nejsou ani projekty povolované pět a více let.

Světová banka na neudržitelnost české stavební legislativy poukazuje stejně jako já už mnoho let. Jedinou změnou však až dosud byly pouze opakované novely stavebního zákona, které ale do celého procesu pouze vnesly další zmatky. Důkazem je právě to, že se Česko na mezinárodním poli neustále propadá. Nyní se zdá, že by se pozice stavebních investorů i celého Česka mohla výrazně zlepšit. Ministerstvo pro místní rozvoj finišuje přípravu zcela nového stavebního zákona. Pokud v něm však nebude takzvaná fikce souhlasu či jiný mechanizmus zajišťující vydání všech rozhodnutí v souladu se správními lhůtami, Česko se nikam neposune. I nadále tak bude bojovat o poslední příčky se zeměmi typu Haiti, Afghánistán, Libye či Eritrea. Ke škodě celé české společnosti, jejíž rozvoj blokuje nedostatečná infrastruktura.

Zdroj/foto: EKOSPOL a.s./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts