22 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

DELTA nadále pracuje na realizaci druhého stavebního úseku závodu LEONI-Bordnetz

Německá firma LEONI staví další výrobní úsek na Ukrajině. V lednu 2018 byl zahájen druhý stavební úsek závodu. Práce se provádějí vysokým tempem, protože na konci tohoto roku se má začít s výrobou.

DELTA se nadále podílí na realizaci tohoto projektu. Naši odborníci překonávají těžkosti, které vznikají během stavby, a to v rámci DELTA red line. DELTA red line ručí za optimalizaci nákladů na výstavbu a stavební proces. Pozemek, na němž se závod staví, má nevýhodné hydrogeologické poměry. Byla učiněna opatření ke snížení spodní vody a zabudovaná drenáž. Intenzita zemětřesení v tomto stavebním území činí 7 stupňů, proto byla vypracována statická řešení pro zvýšení bezpečnosti proti zemětřesení.

Použití BIM při plánování umožnilo najít ekonomicky optimální řešení ještě ve fázi plánování a omezit škodlivý vliv na životní prostředí.

Ukrajinští a rakouští odborníci spolupracují na projektu a jsou orientovaní na tým. Kontrolují kvalitu práce a koordinují mezitím řemesla jiných zhotovitelů. Pro provedení druhého stavebního úseku bylo kvůli třístranným smlouvám se stavebníkem a generálním dodavatelem použito 5 subdodavatelů.

Už při zahájení prvního stavebního úseku závodu se ukázalo, že vedoucí projektu ze strany stavebníka, Manuel Schrapers, je potěšen naší kolegiální spoluprací, vzájemnou důvěrou, a především profesionální zkušeností týmu.

DELTA poskytuje v tomto projektu následující služby:

  • Generální projektant
  • Vrchní umělecké vedení
  • Výběrové řízení a zadání
  • Průvodní kontrola
  • Technický dozor
  • Management smluv
  • Projektový management
  • Management úřadů / Zastupování stavebníka

Zdroj/foto: DELTA Projektconsult s.r.o.

Related Posts