25 června, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Gebrüder Weiss slaví 25 let v Rumunsku

Již čtvrtstoletí má Gebrüder Weiss aktivní postavení na rumunském přepravním a logistickém trhu, kde v současné době provozuje síť 9 logistických center a cross-dockových terminálů s více než 650 zaměstnanci a ročním obratem 62 milionů eur. Rumunsko je navíc v posledních letech lídrem nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě a proto je silným partnerem v koncernu celé společnosti.

„Rumunsko je důležitým dopravním uzlem na Hedvábné stezce. Má dobře rozvinutou vnitřní infrastrukturou a zároveň je branou do východní Evropy a Střední Asie. I z toho důvodu je pro nás zázemí v Rumunsku jak z globálního, tak i českého úhlu pohledu nepostradatelné,“ říká Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss.

Pobočky Gebrüder Weiss v Rumunsku zaujímají v současné době rozlohu více než 60 000 m2 a díky 9 logistickým uzlům v Bukurešti, Aradu, Sibiu, Cluju, Bacau, Brașově Oradeji, Craiově a přístavním městě Constanta poskytují flexibilní služby silniční, železniční, letecké, námořní přepravy, logistiky a skladování. Již od založení lokální pobočky funguje spojení i mezi Českou republikou a Rumunskem, a to v podobě pravidelných denních sběrných linek s doručením z domu do domu do 2-3 dnů.

Důležitými milníky v rozvoji logistické infrastruktury Gebrüder Weiss v Rumunsku bylo otevření terminálů v Aradu (2005) a Bacău (2008), dále pak otevření cross-dockových terminálů v Sibiu a Cluju v roce 2011. Po vstupu Rumunska do Evropské Unie v roce 2007 se společnost Gebrüder Weis rozhodla investovat do rekvalifikace zaměstnanců. „Kolegové Gebrüder Weiss v Rumunsku se díky odborným, specializovaným školením dokázali lépe adaptovat novým tržním podmínkám, které s sebou vstup do EU přinesl. Dokázali tak mnohem efektivněji reagovat na výzvy a požadavky proměňujícího se trhu,” doplňuje Kodada.

V roce 2018 investoval Gebrüder Weiss 3,5 milionu eur do rozšíření pobočky v Sibiu. Díky tomu se její skladovací plocha rozrostla na 2 500 metrů2 a 2 000 metrů2 pro cross-dockové operace. V současné době má společnost více než 60 000 m2 logistické plochy pro kontraktní logistiku.

Gebrüder Weiss – Logistické centrum v Bukurešti

V průběhu času docházelo taktéž k rozvíjení portfolia služeb poskytovaného lokálním zákazníkům. V roce 2018 bylo například rozšířeno o službu Home delivery zajišťující doručení zboží koncovým zákazníkům (B2C). Služba zahrnuje nejenom dodání zásilek k příjemci až domů, ale také instalaci elektronického a spotřebního zboží kvalifikovanými kurýry Gebrüder Weiss nebo odvoz již nepoužívaných spotřebičů k ekologické likvidaci.

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.

Zdroj/foto: KNOWCOMM s.r.o.

Related Posts