16 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

KLINGERKA má právoplatné stavební povolení

Společnost JTRE získala pro KLINGERKU stavební povolení a připravuje se na začátek výstavby. Do území bývalé průmyslové oblasti v bratislavském Ružinově přináší KLINGERKA kromě bydlení v nejvyšší obytné budově na Slovensku i veřejný park na více než 4.000 m2. Fasáda samotné budovy bude příjemným odkazem na historii zpracování juty v někdejší továrně. O nesporných kvalitách celého projektu svědčí i mimořádný zájem kupujících, kteří jsou tímto zase o krok blíže ke svému novému bydlení.

Získáním pravomocného stavebního povolení postupuje KLINGERKA do samotné realizace. Po ukončení důkladného vyčištění území, které na pozemku realizuje společnost EBA již několik měsíců, se začne realizace zakládání.

Společnost JTRE po získání územního rozhodnutí představila projekt obyvatelům dotčeného území na veřejné prezentaci, kde informovala nejen o přínosech projektu a připravované výstavbě, ale poskytla prostor na otevřenou diskusi se sousedy. Výsledkem jsou zejména opatření ke zmírnění dopadu výstavby na komfort bydlení v území. Například zařízení staveniště, které sestává z několika na sobě položených kontejnerů, bude tvořit stěnu orientovanou tak, aby chránila rodinnou zástavbu před hlukem a prachem.

„Abychom eliminovali pohyb stavebních mechanismů po silničních komunikacích, budou tyto vcházet nejkratší možnou cestou na staveniště a rovněž z něj vycházet,“ vysvětlil projektový manažer JTRE Peter Medlov a dodal, že celý tým se prioritně zaměřil na to, aby stavba co nejméně zatěžovala místní komunitu. „Požadavky našich sousedů jsme obratem splnili a zřídili jsme i speciální mailovou adresu, na kterou mohou stále zasílat své postřehy a podněty,“ podotkl Peter Medlov. Obyvatelé ocenili i rozběhnutí vzájemné komunikace formou pravidelných sousedských setkání.

KLINGERKA přinese na někdejší brownfield kvalitou svého provedení, propracovanými dispozicemi, živým partnerem a rozsáhlým parkem nový život. KLINGERKA je navržena jako koncept dvou budov – bytové věže a administrativního objektu, které propojuje parkovací dům se zelenou střechou. Komplexnost doplňuje občanská vybavenost. Centrálním veřejným prostorem celé zóny bude park jako nezbytný prvek při tvorbě kvalitního městského prostředí, který bude sloužit původním i novým obyvatelům tzv. Klingerovej kolonie.

Zdroj/foto: J &T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts