22 července, 2024
Zajímavosti ze společnosti

CPI Property Group považuje jednání vlastníka značek Kara a Pietro Filipi za neakceptovatelné a připravuje důrazné právní kroky

Největší vlastník retailových ploch v ČR, skupina CPI Property Group, se jednoznačně ohrazuje proti způsobu jednání Michala Mičky, vlastníka skupiny C2H, pod niž spadají známé značky Kara a Pietro Filipi. Skupina CPIPG zároveň postup označuje za velmi nepromyšlený neprofesionální a neférové jednání ze strany nájemce nebude akceptovat. Bezprostředně proto připravuje právní kroky k ochraně svých práv a k dovození přímé osobní odpovědnosti Michala Mičky, jako jediného člena statutárních orgánů dotčených společností skupiny C2H, včetně případné odpovědnosti trestněprávní.

Uvedené značky jako jediné z celého portfolia CPI Property Group během současné krize nereagují na snahy hledat společná řešení a značka Pietro Filipi nebyla ani ochotna využít první dotační program Covid-Nájemné, který by jí poskytl 80% slevu z nájemného. Skupina C2H tak své vlastní problémy řeší způsobem, který je na českém retailovém trhu zcela ojedinělý.

Outlet Arena Moravia má nového nájemce a chystá se na certifikaci

Podle informací Seznam zpráv celkem 35 obchodů Kara a 23 obchodů Pietro Filipi, které jsou primárně v obchodních centrech po celém Česku, začalo vyklízet své prodejny. V obchodních centrech CPI Property Group mají značky pronajatých celkem 13 prodejen.

„O tomto postupu jsme nebyli předem informováni. V médiích se majitel značek Michal Mička odvolává na ochranu zboží, přičemž představa, že bychom my jako zkušený pronajímatel v tomto konkrétním případě přistoupili k zadržování zboží, je velmi naivní. K výkonu zadržovacího práva přistupujeme vždy s opatrností a pečlivě zvažujeme všechny okolnosti. My preferujeme hledání a nacházení kompromisů, a pokud vidíme ze strany nájemce alespoň minimální snahu, vždy ho podpoříme,“ říká Petr Brabec, Asset and Property Management Director ve společnosti CPI Property Group, a dodává: „Jako největší, a hlavně dlouhodobý vlastník cítíme zodpovědnost za celý retailový trh a chápeme, že jsme všichni na jedné lodi. Proto je jediným možným způsobem řešení současné nejisté situace intenzivní spolupráce pronajímatelů i retailerů.“

Petr Brabec, Asset and Property Management Director

Ze strany nájemce nebyla dostatečná snaha situaci řešit

V celém portfoliu retailových nájemců je skupina C2H, majitel značek Kara a Pietro Filipi, jedinou, s kým nebylo možné během několika posledních měsíců dosáhnout společné dohody. A to kvůli přístupu společností samotných, kdy namísto hledání řešení pouze každý další měsíc navyšují své dluhy a experimentálním způsobem jednání hledají kličky, jak zatlačit pronajímatele do kouta. Od dubna společnosti neplní žádné finanční závazky včetně například platby za energie, a to i přes to, že během letních měsíců byly prodejny otevřené a některé dosahovaly dobrých tržeb.

Podle vyjádření pro Seznam zprávy se chce nyní Michal Mička, majitel C2H, s obchodními centry „dohodnout na nových podmínkách“.

„Tento způsob vyjednávání podmínek se nám zdá poněkud nešťastným, s trochou nadsázky bychom ho mohli označit až za vydírání. Na to samozřejmě v žádném případě nepřistoupíme,“ upozorňuje Petr Brabec a pokračuje: „Je velmi těžké najít dohodu s někým, koho jsme za poslední měsíce téměř nedokázali dostat k jednacímu stolu. Když už nějaké jednání na naše naléhání proběhlo, případné dosažené dohody neměly ze strany C2H dlouhého trvání. Krize dopadá na všechny, některé segmenty maloobchodu jsou na tom dokonce mnohem hůře. Drtivá většina našich ostatních nájemců se přesto k problémům staví zodpovědně a snaží se situaci společně s námi konstruktivně řešit. To je zároveň jediná cesta, jak vše společně zvládnout a za tento přístup jim patří náš velký dík.“

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů.
Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Tiutlní foto – Obchodní a administrativní komplex QUADRIO

Related Posts