23 dubna, 2024
Zajímavosti ze společnosti

„Dopravní podnik hl.m. Prahy v případě spolupráce se soukromým investorem nepostupuje transparentně,“ upozorňuje CPI Property Group

V návaznosti na včera zveřejněné informace v deníku E15 o výběru partnera pro revitalizaci stanice Nádraží Holešovice vyjadřuje skupina CPI Property Group zásadní obavy, že Dopravní podnik hl. m. Prahy postupoval v rozporu s povinnostmi volených členů orgánů a nedodržel podmínky pro transparentní výběrové řízení.

Skupina, která je největším realitním investorem v regionu střední a východní Evropy, má vážné důvody se domnívat, že Dopravní podnik v případě plánovaných revitalizací stanic metra nejedná s péči řádného hospodáře. Je navíc připravena se okamžitě zúčastnit transparentního výběrového řízení. Případně vstoupit do stávajících smluvních vztahů v rámci zamýšleného společného podniku. Dále chce poskytnout Dopravnímu podniku plnění ve výší 100 000 000 Kč navíc nad plnění smluvené v dohodě se společností Nové Holešovice Development a.s.

Rozhodnutí Dopravního podniku

„Informace o rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy spolupracovat na revitalizaci stanice Nádraží Holešovice se společností Nové Holešovice Development a.s. ze skupiny Karlín Group a Ungelt Group jsme přijali se značným znepokojením. Nezaznamenali jsme totiž žádné transparentní výběrové řízení, a to i přes to, že jsme opakovaně projevili zájem se jej zúčastnit,“ říká Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.

Zákon členům představenstva a dozorčí rady Dopravního podniku ukládá za všech okolností jednat s péčí řádného hospodáře. Zároveň jim přisuzuje odpovědnost za škodu, kterou společnosti způsobili porušením povinnosti při výkonu funkce. „Obáváme se, že v případě upřednostnění jednoho z investorů na úkor ostatních vlastníků nemovitostí, významných investorů v území a jiných relevantních subjektů bez provedení transparentního výběrového řízení dochází k porušení zákonů nejen na straně DPP, ale i hlavního města Prahy,“ uvádí Zdeněk Havelka.

CPI Property Group – Quadrio

DPP již dříve uvedl, že jeho zájmem je snížení nákladů na revitalizaci stanice metra Nádraží Holešovice.  Dále je zájmem ekonomický přínos pro Dopravní podnik. „Jsme jednoznačně připraveni nabídnout výhodnější podmínky, nedostali jsme k tomu ale příležitost. Již 14. března letošního roku jsme generálnímu řediteli Dopravního podniku a členům rady zaslali zájmový dopis na spolupráci při možné realizaci stavby plánované linky metra „D“ včetně revitalizace stanic metra a jejich okolí,“ říká Zdeněk Havelka a pokračuje: „Bohužel jsme k dnešnímu dni nedostali od nikoho žádnou reakci. To celé na nás bohužel vytváří dojem, že nejen Dopravní podnik, ale i město Praha uzavírají netransparentní, tiché a nevýhodné dohody a nerespektují zákon,“ uzavírá Zdeněk Havelka.

V případě projektu stanice Nádraží Holešovice je skupina CPI Property Group, jakožto největší vlastník rozvojových ploch v území Bubny-Zátory, investičním záměrem Dopravního podniku přímo dotčena. „Je s podivem, že ačkoliv územní studie Bubny-Zátory, která vykresluje novou podobu celého území, byla předložena teprve nedávno a dosud neproběhla její projednání ani schválení, Dopravní podnik již zasmluvňuje soukromé společnosti na spolupráci na zatím nekonkrétním a koncepčně neuchopeném produktu. To v nás přirozeně vyvolává otázky, je-li záměr hl.m. Prahy a DPP zcela upřímný,“ uvažuje Zdeněk Havelka.

Jak již společnost CPI Property Group avizovala, je připravena se zúčastnit transparentního výběrového řízení. Zároveň chce také vstoupit do stávajících smluvních vztahů v rámci zamýšleného společného podniku. A to namísto společnosti Nové Holešovice Development a.s. „Na základě stávajících informací a naší interní analýzy jsme připraveni poskytnout DPP v této souvislosti finanční plnění ve výší 100 000 000 Kč navíc nad plnění smluvené v dohodě se společností Nové Holešovice Development a.s.,“ uzavírá Havelka.

CPI Property Group

CPI Property Group patří mezi nejvýznamnější realitní skupiny v Evropě. Je nevětším vlastníkem kancelářských ploch v Praze a Berlíně a největším vlastníkem retailových ploch v České republice. Disponuje portfoliem v hodnotě 7,8 miliardy eur a dlouhodobě vykazuje skvělé, stále rostoucí hospodářské výsledky. Má za sebou řadu úspěšných developerských projektů v oblasti propojení soukromých investic v nemovitostech s hromadnou dopravou. Jako referenční stavby je možné uvést např. dokončenou stavbu polyfunkčního centra Quadrio na stanici metra Národní třída v Praze 1, nebo obchodní dům Fénix s Clarion Congress Hotelem na stanici metra Vysočanská.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts