15 července, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Lucemburský soud odmítl žalobu Kingstown proti CPI Property Group jako věcně neprojednatelnou

Společnost CPI Property Group (dále jen „CPIPG“) oznamuje, že 21. června 2019 obdržela rozsudek lucemburského okresního soudu, v němž soud odmítl žalobu Kingstown proti CPIPG z roku 2015 jako věcně neprojednatelnou vůči CPIPG. Podle soudu žaloba neobsahovala žádná jasná a srozumitelná tvrzení, která by soud mohl projednat a proti který by se CPIPG se mohla u soudu bránit.

„Tento rozsudek ukazuje na celkovou neopodstatněnost lucemburské žaloby Kingstown proti CPIPG,“ řekl Martin Nemeček, CEO CPIPG.

Rozhodnutí bylo vydáno ve věci žaloby tří společností patřících fondu Kingstown proti CPIPG, společnosti CPI FIM SA („CPI FIM”, dříve ORCO Property Group) a proti některým členům představenstva CPI FIM. Kingstown žádala o náhradu škody ve výši 14,5 milionu EUR a náhradu morální škody ve výši 5 milionů EUR. Podle Kingstown vznikla škoda z důvodu údajného porušení práv minoritních akcionářů CPI FIM. V říjnu 2018 navýšila společnost Kingstown údajnou škodu na 157 milionů EUR.

Soud prvního stupně žalobu proti CPIPG odmítl, protože nárok uplatněný ze strany Kingstown byl nejasný a neurčitý (právní koncept „libellé obscur“). Kingstown v žalobě proti CPIPG neodůvodnila ani nijak neprokázala, jak se měla CPIPG dopustit porušení zákona.

Rozhodnutí ohledně přípustnosti žaloby Kingstown proti CPI FIM a ostatním žalovaným bude vydáno až po tom, co soud přezkoumá některé další aspekty přípustnosti žaloby. Do té doby bude případ pokračovat pouze v procesní fázi. Podstata věci bude projednávaná pouze pokud soud prohlásí žalobu za přípustnou a projednatelnou vůči zbývajícím žalovaným. 

Zajímavost – CPIPG zjistilo z veřejných zdrojů

Lucemburský správní soud nedávno zamítl žádost společností Kingstown o jejich přijetí jako vedlejších účastníků správní žaloby, zahájené bývalým členem představenstva CPI FIM SA (původně Orco Property Group) proti CSSF. V uvedené žalobě se bývalý člen představenstva CPI FIM SA dožaduje přístupu k důkazům ve věci správního řízení vedenému proti němu ze strany CSSF v roce 2017. Správní soud dospěl k závěru, že jediným záměrem společností Kingstown bylo získat přístup k dokumentům a důkazům pro jejich obchodní spor, a žádost společnosti Kingstown tak zamítnul.

Zdroj/foto: CPI Property Group

Related Posts