16 července, 2024
Zajímavosti ze společnosti

NSZ včera obdrželo podnět k prošetření pochybné dohody DPP se společností Nové Holešovice Development. Její stopy vedou do daňového ráje na Kypr

Skupina CPI Property Group včera doručila Nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět k prošetření dohody mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a soukromým investorem Nové Holešovice Development a.s. ze skupiny Karlín Group a Ungelt Group. Dohodu týkající se revitalizace stanice Nádraží Holešovice, která byla dojednána bez transparentního výběrového řízení, provází řada nesrovnalostí a zdá se, že možná dokonce využívá „bílých koní“. Vlastník jednoho ze dvou akcionářů společnosti Nové Holešovice Development má navíc sídlo v daňovém ráji na Kypru. V rozporu se zákonem navíc tato společnost ani dva měsíce po uplynutí lhůty nezveřejnila svou účetní závěrku.

Skupina CPI Property Group na podivné praktiky Dopravního podniku upozornila již minulý týden, když reagovala na zveřejněné informace o uzavření dohody mezi DPP a Nové Holešovice Development a.s. ze skupiny Karlín Group a Ungelt Group. „Ačkoliv je DPP ze zákona povinný jednat s péčí řádného hospodáře, nevypsáním výběrového řízení již nyní jeho zástupci připravili Prahu nejméně o 100 milionů korun, které jsme ihned nabídli jako plnění navíc,“ říká Zděnek Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.

Pohádka o třech vlastnících a dceřiné společnosti

Pražský Dopravní podnik ve svém prohlášení uvedl, že cílem jeho počínání je uzavření dohody s klíčovými vlastníky pozemků navazujících na stanici metra v daném území. Při pohledu do katastrální mapy však není zřejmé, které pozemky vlastní Karlín Group, Ungelt Group nebo její dceřiná společnost skupiny Nové Holešovice Development.

Pozemky v okolí stanice Nádraží Holešovice mají několik vlastníků. Vedle hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou to České Dráhy, Správa železniční dopravní cesty a dále několik fyzických a právnických osob. Žádná z uvedených společností však není dcerou Nové Holešovice Development.

CPI Property Group – Holešovice, katastr

Dle navržené územní studie v Bubny-Zátory, lze v daném lokalitě realizovat dva bloky domů. První přímo nad metrem s kapacitou cca 50 tisíc m2 a druhá na vedlejším nevyužitém pozemku s kapacitou cca 30 tisíc m2. Záměrem hl. m. Prahy navíc bylo nestavět celé bloky, ale stavět jednotlivé budovy. Nechápeme, proč v takto „komplikované“ vlastnické struktuře byla dána příležitost někomu třetímu, kdo v dané oblasti žádné pozemky nevlastní,“ komentuje Zdeněk Havelka a pokračuje: „V návaznosti na vlastnické vztahy vyzýváme Dopravní podnik, aby vysvětlil, kde se nacházejí 3 zásadní vlastníci a jakých bloků a konkrétních domů se navrhovaný společný podnik týká.“

Stopy vedou Kypr

Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že vlastník jednoho ze dvou akcionářů společnosti Nové Holešovice Development a.s., je kyperská společnost se zatím nejasným vlastníkem, sídlící v daňovém ráji. Pochybnosti o transparentnosti Nové Holešovice Development a.s. vyvolává i fakt, že tato společnost v rozporu se zákonem ani dva měsíce po uplynutí lhůty nezveřejnila účetní závěrku.

Územní studie Bubny-Zátory v ohrožení

„V území vlastníme 230 tisíc m2 a doposud jsme vítali snahu města v místě konečně něco zrealizovat. Nicméně poslední kroky Dopravního podniku, potažmo města nás zásadně znejišťují v přesvědčení, zdali snahy o rozvoj území Bubny-Zátory jsou myšleny zcela upřímně,“ uzavírá Zdeněk Havelka.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts