28 února, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Společnosti MVGM a JLL se dohodly na převzetí aktivit JLL v oblasti správy nemovitostí v kontinentální části Evropy společností MVGM a navázaly alianční partnerství

Holandská společnost MVGM, která se zabývá správou nemovitostí, a společnost JLL, mezinárodní poskytovatel profesionálních služeb v oblasti nemovitostí, dnes oznámily, že uzavřely smlouvu o převzetí aktivit JLL v oblasti správy nemovitostí v kontinentální části Evropy společností MVGM, včetně některých expertních týmů pro řízení obchodních center. Na trhu tak vzniká specializovaný poskytovatel správy nemovitostí s celoevropskou působností.

Obě společnosti zároveň uzavřely alianční partnerství, které jim do budoucna umožní rozvíjet a obsluhovat společnou klientskou základnu.

Hlavní přínosy transakce:

  • MVGM se zařazuje mezi pět největších hráčů na evropském trhu správy nemovitostí (č. 1 v Nizozemsku a jeden z nejvýznamnějších v Německu)
  • MVGM získává 540 zaměstnanců v osmi zemích: Španělsko, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Polsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko a posiluje své týmy v Nizozemsku a Německu.
  • MVGM získává dalších 12 milionů m2 do svého portfolia, které dnes zahrnuje 6,4 milionu m2 v Nizozemsku a Německu.
  • MVGM získává přístup k dalším významným klientům z řad předních světových investorů do nemovitostí
  • JLL bude moci nadále klientům poskytovat přístup ke službám správy nemovitostí a správy nákupních center prostřednictvím důvěryhodného, zkušeného a zavedeného aliančního partnera a týmů, s nimiž byli dosud zvyklí jednat

Menno van der Horst, člen představenstva společnosti MVGM: „Tato transakce výborně zapadá do naší strategie růstu a představuje významný skok kupředu při jejím naplňování. Vzniká nejen evropský lídr v oblasti správy nemovitostí, ale také specializovaný partner s bezkonkurenčními odbornými schopnostmi. Pro naše klienty s mezinárodní působností bude přínosem spolupráce s partnerem, který má mezinárodní dosah a disponuje místními znalostmi a digitálními schopnostmi včetně sběru a vizualizace dat, které jim můžeme nabídnout. Zároveň můžeme nabídnout našim stávajícím i budoucím zaměstnancům příležitost pracovat v dynamické firmě.“

Guy Grainger, generální ředitel JLL pro region EMEA: „Prodej části našich aktivit a navázání aliančního partnerství s MVGM poskytuje našim odborným týmům zaměřeným na správu nemovitostí v kontinentální části Evropy příležitost k dalšímu úspěšnému rozvoji. Alianční partnerství s MVGM zajišťuje, že se klientům bude dostávat špičkových služeb správy nemovitostí, a umožní nám nadále poskytovat přístup k celému spektru realitních služeb v kontinentální Evropě včetně správy nemovitostí prostřednictvím našeho důvěryhodného partnera. Těšíme se na spolupráci s MVGM při obsluze našich stávajících společných klientů a získávání nových.“

Urychlení růstové strategie MVGM

Akvizice aktivit JLL v kontinentální Evropě představuje významný mezník v naplňování růstové strategie společnosti MVGM. Transakce dokonale zapadá do strategie společnosti MVGM a její snahy o optimalizaci pomocí digitalizace a urychlení inovací s cílem dosáhnout bezkonkurenční kvality služeb.

Ambicí společnosti MVGM je stát se nejvýznamnějším správcem nemovitostí v Evropě.

Společnost MVGM v uplynulých pěti letech výrazně posílila pomocí akvizic. Společnost MVGM postupně úspěšně převzala holandskou Actys v roce 2016 a německou PropertyFirst v roce 2019 a v roce 2018 se sloučila se společností Verwey.

Očekávaný postup a harmonogram

MVGM a JLL chtějí klientům zajistit hladký přechod mezi oběma organizacemi. Klienty budou obsluhovat titíž manažeři, s nimiž spolupracují dnes. Klienti budou mít přístup k týmž systémům, službám a procesům, na něž jsou zvyklí. Navíc do budoucna získají partnera, který má rozsáhlé zkušenosti a specializované týmy odborníků na správu nemovitostí.

MVGM bude začleňovat nové aktivity do svého portfolia postupně. Právnické osoby v jednotlivých zemích bude přebírat každou zvlášť a v úzké spolupráci s JLL. Převzetí pobočky v první zemi by mělo být dokončeno v září 2019 a v poslední v prosinci 2019 poté, co MVGM získá veškerá souhlasná stanoviska a povolení příslušných orgánů.

V období mezi podpisem smlouvy a uzavřením transakce bude prioritou společnosti MVGM vybudovat kvalitní IT infrastrukturu a kancelářské zázemí. Integrační proces bude dopodrobna rozplánovaný a realizovaný v úzké spolupráci s JLL a ostatními zainteresovanými stranami.

Očekává se, že transakce bude uzavřena do konce roku 2019. Finanční parametry transakce nebudou zveřejněny.

Společnost MVGM je uznávanou autoritou v oblasti nemovitostí. Má téměř 900 zaměstnanců v Nizozemsku a Německu a poskytuje služby správy nemovitostí prostřednictvím svých 20 poboček. Za uplynulých pět let společnost MVGM dosáhla pomocí akvizic výrazného růstu v souladu se svým cílem stát se nejvýznamnějším evropským správcem nemovitostí. Od počátku roku 2019 působí MVGM i v Německu, a to po převzetí společnosti PropertyFirst s 80 zaměstnanci a osmi pobočkami. Za 70 let své existence získala společnost MVGM rozsáhlé znalosti dynamiky místních trhů a mezinárodní zkušenosti. Klientům nabízí široké, ucelené a provázené spektrum služeb se zaměřením na správu nemovitostí.

Zdroj/foto: EMC a.s.

Related Posts