29 května, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 4. čtvrtletí roku 2019

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za čtvrté čtvrtletí roku 2019. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během čtvrtého čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 90 100 m2 kancelářských ploch, čímž celkový objem moderních kanceláří vzrostl na 3,67 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují šest projektů: pět z nich byly nově dokončené budovy – Harfa Office Center v Praze 9 s 27 100 m2 kancelářských prostor, Telehouse v Praze 6 s 20 900 m2, SmíchOFF s 9 600 m2 a Green Point s 7 500 m2, obě v Praze 5 a Centrum Stromovka v Praze 7 s 5 700 m2. Posledním projektem pak byla rekonstrukce Centrum Vinice v Praze 10 s 19 300 m2. Celkem bylo v roce 2019 dokončeno 203 000 m2 kancelářských ploch.

Lighthouse Group – Harfa Office Center

V průběhu čtvrtého čtvrtletí začala nová výstavba jednoho kancelářského projektu: rekonstrukce budovy Na Příkopě 33 v Praze 1 s 7 500 m2 kancelářských ploch. V současné době je ve výstavbě zhruba 246 700 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 174 600 m2 plánováno k dokončení v roce 2020, zbývajících 72 000 m2 pak v roce 2021.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (74 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje necelých 22 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 objemu 147 400 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 83 % a meziroční pokles o 17 %. Hrubá realizovaná poptávka za celý rok 2019 činila 439 000 m2, což představuje meziroční pokles o 18 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka ve 4. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (33 %), Praha 8 (20 %) a Praha 5 (13 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící v profesionálních službách (26 %), následovány společnostmi ze sektoru spotřebního zboží (14 %) a IT sektoru (13 %).

Podíl renegociací na celkové realizované poptávce dosáhl 41 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 58 % z celkové hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy

Největší transakcí čtvrtého čtvrtletí byla renegociace společnosti PricewaterhouseCoopers (13 400 m2) v projektu City Green Court v Praze 4, následována předpronájmem společnosti Fortuna (8 400 m2) v projektu Churchill II v Praze 2, renegociací společnosti Nestlé (7 100 m2) v projektu Nestlé HQ v Praze 4 a předpronájmem společnosti Adastra (7 000 m2) v projektu Mississippi House v Praze 8.

PENTA Real Estate – SmíchOFF

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 5,5 %, což je oproti výsledkům za třetí čtvrtletí 2019 nárůst o 0,4 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 201 100 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 49 600 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 7,7 %, následovala Praha 4 s 46 100 m2 a mírou neobsazenosti 4,8 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 2 s 2 700 m2 (míra neobsazenosti 2,0 %) a Praze 9 s 4 100 m2 (2,6 %).

Nájemné

Nízká míra neobsazenosti společně s rostoucími stavebními náklady nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné se za čtvrté čtvrtletí pohybovalo v rozmezí 22,50 až 23,00 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Zdroj/foto: Jones Lang LaSalle s.r.o./Titulní foto – Hampshire Green Point a.s. (Green Point v Praze)

Related Posts