25 června, 2024
Architektura a design

Nový software vytváří 3D model stromů, umožní lepší plánování developerských projektů

Spolu s trendem modro-zelené infrastruktury se v developerských projektech objevuje stále větší důraz na zeleň. Nový software AdBiAn, který vyvinuli brněnští IT odborníci ve spolupráci s arboristy, pomáhá stromy udržovat v dobrém a bezpečném stavu. Vytvoří 3D model stromu, který odhalí možnou nestabilitu, zároveň dokáže vypočítat, kolik CO2 strom uloží, jak dokáže své okolí stínit a ochlazovat. U existující výsadby dokáže vymodelovat, jak budou dřeviny růst a vypadat za několik let. Developeři tomu mohou uzpůsobit plánování projektů – zjistí například, zda vybrané stromy nebudou zasahovat do oken.

Do péče a plánování městské zeleně vstupují moderní technologie. Nový software AdBiAn vytvoří 3D model stromu, který umožňuje lépe určit jeho stav a buď dřevinu stabilizovat, nebo včas odstranit. Software je přínosný nejen pro odborníky, kteří se o stromy starají, ale i pro developery, kteří plánují své nové projekty.

„Získají na ně reálný pohled a umožní jim to vysadit přesně takový druh zeleně, kterému se bude na místě nejvíce dařit. Arboristé jim pomocí softwaru vymodelují, jak budou různé možnosti výsadby vypadat za 10, 20 či 50 let. Developeři se tak vyhnou tomu, aby stromy zasahovaly do oken bytového domu, nebo trpěly nedostatkem prostoru. Odborníci na péči o mimolesní zeleň jim pak mohou doporučit, jaké druhy stromů konkrétnímu místu přinesou největší užitek, jako je zastínění či ochlazení,“ upřesňuje Ondřej Kolařík z projektu AdBiAn. 3D model, který software vytvoří, je možné použít do vizualizací, popřípadě ho vytisknout na 3D tiskárně.

V současnosti roste snaha dostat do měst co nejvíce prvků, které i v zástavbě zadrží vodu, šetří energie, omezí přehřívání a sníží znečištění ovzduší. Významnou roli zde hraje i městská zeleň, ať již ve formě stromořadí či solitérů. Aby stromy ve městě přežily, potřebují vhodnou péči. Péče o již existující stromy je v době klimatických změn zásadní, protože nová výsadba začne jejich funkci plnit až za mnoho let. Mimolesní zeleň pomáhá ochlazovat města, udržuje v krajině vodu a vede k udržení biodiverzity. Stromy přitom ohrožuje jak sucho a nedostatek vláhy, tak i nemoci a parazité, kteří oslabené dřeviny napadají. Vhodné zásahy, které software AdBiAn pomáhá určit, délku života a celkovou vitalitu stromů podporují.

Zdroj/foto: Tereza Holá/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts