14 července, 2024
Facility a technologie budov

Běžná budova může šetřit desítky procent nákladů na energie. Spočítejte si ty vlastní

Kolik může šetřit vaše budova jednoduchými opatřeními každoročně na energiích? Jsou v ní instalovány efektivní, nebo spíše zastaralé systémy? Patří energeticky do jednadvacátého, dvacátého nebo dokonce devatenáctého století?

Otestujte si budovu, kde žijete nebo pracujete, na jednoduché nové kalkulačce, která se nachází na webu www.uspornebudovy.cz a na jejímž vývoji se podílela ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Poznámka: kalkulačka je určena pro administrativní budovy, objekty občanské vybavenosti nebo průmyslové budovy, není určena pro rodinné domy.

Téma energetických úspor je v Česku i v Evropě čím dál aktuálnější. Evropské cíle úspor 32,5 procenta do roku 2030 budou znamenat, že Česká republika bude investovat v příštích deseti letech do energetických úspor stovky miliard korun.

Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebovává právě v budovách. Při správném nasazeni a užívání moderních energetických technologií by bylo možné neefektivitu snížit o více než polovinu. Jednoduchá a intuitivní kalkulačka na webu www.uspornebudovy.cz umožní každému na základě jednoduchých údajů získat základní, ale zároveň poměrně věrnou představu o tom, jaké energetické hodnocení jeho budova získá.

„Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky, stejně důležitým jako cíle v oblastí úspor CO2 a výroby energií z obnovitelných zdrojů. Jelikož je to ale téma mediálně hůře uchopitelné, nevěnuje se mu tolik pozornosti,“ říká ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková„Česká republika musí v případě energetické efektivnosti významně přidat, abychom se vyhnuli sankcím ze strany Evropské unie za neplnění povinného závazku.“

Česká republika má jako členský stát Evropské unie povinnost zvyšovat energetickou účinnost. Velmi silně je tato oblast akcentována v rámci EU zejména od roku 2012, kdy byla schválena směrnice o energetické účinnosti.

Kalkulačka zájemcům řekne, zda pro ně má optimalizace spotřeby smysl a kolik přibližně mohou za rok ušetřit. Hlavní výhodou je jednoduchost: uživatel nepotřebuje znát přesné výdaje za jednotlivé položky ani technické detaily o instalovaných technologiích. Pro orientační výpočet mu stačí pouze obecné znalosti – například o typech použitých světel nebo způsobu regulace topení.

„Převládá mylný názor, že úsporné budovy a chytrá řešení jsou záležitostí pouze moderních staveb. Naši členové však již realizovali řadu projektů v historických a památkově chráněných budovách, které ukazují opak,“ říká předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) Ivo Slavotínek.

Národní divadlo – fotovoltaika

Jde například o projekty v Národním divadle, Stavovském divadle, Rudolfinu, Státní opeře Praha, Ústav pro péči o matku a dítě Praha nebo budova Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj/foto: ČEZ ESCO, a.s./ČEZ ESCO, a.s., Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts