14 dubna, 2024
Facility a technologie budov

ČEZ ESCO zajistí modernizaci kompresorovny pro Energetiku Třinec

Ostravská dcera ČEZ ESCO, společnost ČEZ Energetické služby, zahájila modernizaci hlavní kompresorovny Energetiky Třinec, ve které se vyrábí stlačený vzduch pro Třinecké železárny. „Jde o jednu z největších akcí na poli stlačeného vzduchu za posledních několik let,“ popsal ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek zakázku, která výrazně zefektivní chod firmy.

Pro ESCO jde o zajímavou výzvu, turbokompresory švédského výrobce Atlas Copco totiž musí nainstalovat za plného provozu, aby nedošlo k omezení dodávek stlačeného vzduchu a nebyla ohrožena výroba železáren. „V úvodní fázi budeme pracovat na instalaci prvních dvou kompresorů a teprve po nich bude následovat třetí. I tak to bude logistický oříšek, na řešení podobných případů jsou ovšem naši odborníci zvyklí,“ dodal generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Michal Pastušek.

Během půldruhého roku zajistí ESCO pod Beskydami modernizaci zdrojů stlačeného vzduchu pro jednu ze dvou firemních kompresoroven, což přinese zhruba třiceti procentní zvýšení energetické účinnosti. Hodnota zakázky přesahuje 45 milionů korun, 30 procenty uznatelných nákladů přispěje Evropská unie.

Právě zvýšení energetické účinnosti byl jeden z důvodů, proč se třinečtí energetici do tak rozsáhlé modernizace pustili. „Ta investice se nám nevrátí za pár let, bude to trvat delší dobu. Ale díky snížení energetické náročnosti jde o výrazný příspěvek ke zlepšení životního prostředí, což je jedna z priorit Evropské unie. Díky evropské podpoře už není tento počin tak nerentabilní, zvláště když zvážíme, že i pro nás jsou investice do životního prostředí zásadní,“ řekl generální ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek. Náklady budou proplaceny Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace.

O Energetice Třinec: Společnost Energetika Třinec ze skupiny Moravia Steel se stará o energetický servis pro Třinecké železárny. Využívá k tomu mimo jiné teplo, které vzniká při hutní výrobě v Třineckých železárnách, k výrobě, rozvodu a prodeji elektřiny, tepla a dalších energií. Teplou vodou a teplem zásobuje také velkou část Třince.

Zdroj/foto: ČEZ ESCO, a.s./Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts