6 prosince, 2023
Facility a technologie budov

ČEZ ESCO získala zakázku v novém závodě nadnárodního výrobce automobilových dílů BENTELER AUTOMOTIVE

Strojírenský areál Benteler o rozloze čtyř hektarů se nachází v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří a práci v něm najde až 700 zaměstnanců. Společnost ČEZ ESCO v novém závodě vybudovala technologii stlačeného vzduchu o instalovaném příkonu 600 kW, s možností rozšíření kapacity strojovny až o 50 %, a technologii výroby chladu o nominálním výkonu 2250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Dále v závodu instalovala rozvody chladu a dvě chladicí věže s celkovým jmenovitým výkonem 6700 kW.

„Zákazníkovi dodáváme stlačený vzduch a chlad jako službu. To znamená, že ušetří na vstupních investičních nákladech za technologie a neřeší servis a provozování celého systému,“ říká ředitel pro průmyslovou energetiku v ČEZ ESCO Michal Židek. „Instalované technologie jsou nejmodernější svého druhu a mají oproti standardnímu řešení výrazně nižší provozní náklady.“

Nová realizace dokazuje ambici společnosti BENTELER v oblasti udržitelnosti, a zacházení s potřebnými cennými zdroji pro výrobu. Související odpovědností a otázkami pečlivého využívání těchto zdrojů a ochranou životního prostředí se firma zabývá velmi vážně. Jde zejména o efektivní výrobní procesy a ekologické technologie vyrábějící pro zákazníky a chránící životní prostředí. Firma se kromě toho aktivně podílí na životě v lokalitách, kde má výrobní závody. Jde o dobré sousedské vztahy a společnou budoucnost, a to jak v případě nového závodu v Klášterci i v dalších více než 70 závodech po celém světě.

O výrobu stlačeného vzduchu se stará čtveřice kompresorů pracujících na dvou tlakových úrovních 8,5 a 19 bar. BENTELER využívá stlačený vzduch standardně jako zdroj energie pro pneumatické nářadí, upínky a lineární pohony. V závodu v Klášterci ho však ve velké míře používá i při provozu moderních laserových obráběcích center. Ta paprskem ořezávají kontury výlisků z vysokopevnostních ocelí, které následně tvoří prvky pasivní bezpečnosti skeletu osobních automobilů. Zákazníci společnosti BENTELER těží z nejvyšší úrovně inženýrských a výrobních znalostí – dosažení dokonalosti v systémových řešeních.

Srdcem systému chlazení je pět strojů osazených turbínovými kompresory Turbocor, které se vyznačují nízkou spotřebou energie, vysokou efektivitou a spolehlivostí provozu, což je pro tento typ výroby zásadní. I výpadek provozu v řádu několika hodin má v sektoru automotive za následek ztrátu v řádech milionů korun.

Pro nás je zásadní, aby provoz instalovaného zařízení byl efektivní, spolehlivý a hospodárný. Celý výrobní komplex byl navržen s ohledem na co nejlepší poskytování služeb našim zákazníkům,“ říká výkonný viceprezident pro region severní a východní Evropy divize BENTELER Automotive Petr Marijczuk.

„Máme rekuperační systémy pro rekuperaci tepla, energeticky účinné osvětlení a také odpadní teplo z kompresorů. Očekáváme, že odpadní teplo z továrny bude pokrývat většinu potřeb zařízení pro vytápění a ohřev vody. Vedle finančního hlediska máme na paměti také ekologické aspekty a snažíme se o zanechání co nejmenší možné uhlíkové stopy. Při vývoji řešení totiž dbáme na celospolečenské zájmy a životního prostředí,“ dodává Marijczuk.

Firma BENTELER působí v průmyslové zóně Verne. Ta vznikla v devadesátých letech z aktivity ČEZ, který uskutečnil rekultivační projekt v lokalitě bývalého úložiště popelovin elektrárny Prunéřov. Vznikla tak zóna o rozloze 140 hektarů, která přinesla tisíce pracovních míst. A pozemky to neskončilo, ČEZ se taktéž podílel na přípravě celé infrastruktury částkou 70 milionů korun.

Zdroj/foto: ČEZ ESCO, a.s.

Related Posts