22 července, 2024
Investice a rozvoj

Soutěže architektů mohou zvýšit výslednou cenu nemovitostí

Zpracování projektu renomovaným architektem může zvýšit atraktivitu projektu po vizuální stránce, a také budoucí cenu nemovitosti. O tom je přesvědčeno devět z deseti dotázaných ředitelů developerských společností (88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Více než polovina dotázaných developerů považuje soutěže architektů a vypisování soutěží za přínos pro budoucí projekt (55 %). Téměř třetina se také přiklání k tomuto názoru, avšak ne v plném rozsahu (31 %). Pouze 6 % dotázaných v architektonických soutěžích nespatřuje žádný přínos a zbylých 9 % se také spíše přiklání k možnosti, že soutěže pro budoucí projekty žádnou větší přidanou hodnotu nenesou.

Největší přínos vypisování soutěží architektů vidí developeři v kvalitnějším řešení území (7,1 bodu z 10 možných). Dále přidanou hodnotu spatřují ve zvýšení atraktivity projektu v očích zákazníka a v řešení veřejného prostoru (obojí shodně 6,5 bodu z 10). Dalšími výhodami jsou také vyšší standardy stavby (5,8 bodu z 10) a možnost zapojit zástupce měst do projektu již v průběhu soutěže (4,7 bodu z 10).

Udržitelnost budov začíná u architektů, prohlubovat jejich znalosti o šetrném stavění si klade za cíl memorandum ČKA a CZGBC

Držet se pravidel Komory architektů

Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a. s., dodává, že soutěže architektů mohou prodloužit i dobu realizace projektu: „Pokud se bude při vypisování soutěží investor držet pravidel Komory architektů, přípravu projektů to dále prodlouží. Vedle toho lze připravovat také soutěže, kdy se vyzve určitý okruh dopředu vyzvaných účastníků. U nich vše ale trvá samozřejmě o mnoho kratší dobu.“

Zajímali jsme se také o to, zda oslovení developeři mají zkušenosti s vypsáním soutěže architektů pro svůj projekt. Čím dál více developerů s těmito soutěžemi již své zkušenosti má. Z analýzy vyplývá, že téměř dvě třetiny dotázaných architektonické soutěže v minulosti vypsalo (63 %), 31 % developerů jejich vypsání plánuje a zbylých 6 % developerů soutěže neplánuje vypisovat ani do budoucna.

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o./Titulní foto Trigema, a.s. – Bytový areál Braník

Related Posts