28 února, 2024
Investice a rozvoj

Broker Consulting ČR v roce 2019 opět vyrostl

Podle předběžných dat za rok 2019 Broker Consulting ČR vykázal obrat z hlavní činnosti 1,120 miliardy korun, což znamená meziroční 2,4% nárůst. Dosaženými výsledky společnost Broker Consulting potvrdila dlouhodobě pevnou pozici na trhu finančních a realitních služeb.

V roce 2019 Broker Consulting ČR zaznamenal růst obratu zejména v segmentech neživotního pojištění a investic shodně o 10 procent. Rostl také v oblasti realitních služeb, a to dokonce o 30 procent. „V oblasti realitních obchodů jsme v roce 2019 výrazně posílili díky kvalitě služeb a také spolupráci s developery. Na celkovém obratu z hlavní činnosti se realitní služby podílely 13,3 procenty,“ uvádí k výsledkům Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consulting.

Výrazné posílení v realitních službách

„V realitních obchodech se nám daří od jejich spuštění v roce 2014. Jen za loňský rok jsme pomohli klientům bezpečně a výhodně prodat nemovitosti v hodnotě zhruba 3,5 miliardy korun,“ komentuje vývoj generální ředitel a předseda představenstva Broker Consulting ČR Vilém Podliska a pokračuje: „Významným pilířem realitních obchodů jsou i naše pobočky OK POINT, jejichž podíl na celkových realizovaných realitních obchodech v roce 2019 dosáhl 23 procent. OK POINTy jsou úspěšné i v oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Je to logické, protože pro tyto žadatele jsou právě OK POINTy ideálním obchodním místem.“

V oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek zprostředkovala společnost Broker Consulting ČR úvěry v objemu 2 miliardy korun.

Propojení s realitními službami pomohlo při propadu trhu s hypotékami

Jedním z nejdůležitějších témat trhu finančního zprostředkování byl v roce 2019 dopad zpřísněných podmínek pro hypoteční úvěry, které zavedla ČNB. Trh s hypotékami nakonec poklesl poměrně významně o 17 procent. Společnost Broker Consulting ČR v daném segmentu zaznamenala pokles jen o 13 procent. Zprostředkovala úvěry na bydlení v celkovém objemu 9,223 miliardy korun.

„To, že máme v oblasti úvěrů na bydlení nižší pokles než trh celkově, je navázáno na vzájemné propojení realitních a finančních služeb pod jednou střechou,“ poukazuje Hrubý.

Petr Hrubý také prozradil celkový počet zprostředkovaných smluv napříč všemi segmenty. „V loňském roce jsme v Broker Consulting sjednali nově 73 479 smluv a další 15 tisíc smluv uzavřeli kolegové z Broker Consulting SR. Tam financování bydlení tvořilo 45 procent obratu z hlavní činnosti.“

Stovky nových pracovních míst

OK POINTy, franšízové pobočky Broker Consulting, se na celkovém obratu z hlavní činnosti společnosti podílely 16 procenty.

„Právě s naší pobočkovou sítí souvisí nový trend, který je každým rokem patrnější – zvyšování počtu zaměstnanců. V roce 2019 vzniklo na našich OK POINTech a v kancelářích 200 nových pracovních míst,“ uvádí Podliska a dodává: „Zároveň dalších 550 lidí využilo podnikatelskou příležitost a vstoupilo do našeho systému zapracování. Za tímto přílivem stojí zejména skutečnost, že naše služby jsou pro klienty žádané a užitečné. Lidé, kteří k nám přicházejí, vidí také velmi dobrý smysl v našem multioborovém zaměření.“

Proklientské inovativní produkty

Produktové novinky, se kterými Broker Consulting přišel v roce 2019, byly z oblasti investic.

„Po roce od založení vlastního investičního fondu pod značkou Broker Consulting SICAV jsme přišli ve spolupráci s Conseqem s novým podfondem OK Smart BOND. Je alternativou pro konzervativnější investory a investory s krátkým investičním horizontem, kdy peníze potřebují jako rezervu,“ vyjmenovává novinky zakladatel Broker Consulting Hrubý a uzavírá: „Dlouhodobým strategickým cílem Broker Consulting je přinášet inovativní řešení příznivá pro klienty. Za tímto směřujeme i v letošním roce.“

Zdroj/foto: Broker Consulting, a.s./Titulní ilustrativní foto (www.pexels)

Related Posts