14 dubna, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group se stala největším akcionářem ve společnosti IMMOFINANZ

Skupina CPIPG oznámila nabídku na převzetí všech akcií společnosti IMMOFINANZ. Akcionářům bude nabídnuto 21,20 EUR za jednu akcii IMMOFINANZ. CPIPG je s podílem 21,4 % největším akcionářem.

Společnost IMMOFINANZ je velkým vlastníkem kvalitních komerčních nemovitostí. Její akcie jsou primárně kótovány na vídeňské burze cenných papírů a její portfolio v hodnotě 5 miliard eur je v klíčových středoevropských zemích, kde má CPIPG také silné zastoupení (např. v Německu, České republice, Polsku a Maďarsku). Společnost IMMOFINANZ je rovněž významným vlastníkem komerčních nemovitostí v Rakousku.

Vlčie hrdlo Business Park v Bratislavě mění majitele, od investiční skupiny Natland jej koupil developer CONTERA

V souvislosti s nabídkou převzetí CPIPG oznámila, že s podílem přibližně 21,4 % je největším akcionářem společnosti IMMOFINANZ. Skupina CPIPG se rovněž dohodla na koupi 10,6% podílu ve společnosti IMMOFINANZ od společnosti RPPK Immo GmbH, a to pod podmínkou získání antimonopolních povolení. Celkově CPIPG očekává, že po získání antimonopolních souhlasů bude vlastnit přibližně 32% podíl v IMMOFINANZ, což CPIPG zaručí faktickou kontrolu. Očekává se, že nabídka bude finálně uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Skupina CPIPG věří, že společnost IMMOFINANZ je pro její podnikání optimální strategickou volbou.

„IMMOFINANZ má vynikající portfolio nemovitostí ve středoevropském regionu, ve kterém je CPIPG expertem,“ řekl Martin Němeček, generální ředitel CPIPG. „Jsme si jistí, že s aktivním zapojením CPIPG může IMMOFINANZ jako společnost dosáhnout mnohem více.“

IMMOFINANZ – myhive Pankrác House

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

O společnosti IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a region Jaderského moře. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí, přičemž značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelářské nemovitosti) představují silný místní prvek a jsou synonymem kvality a excelentních služeb. Realitní portfolio zahrnuje zhruba 220 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,1 miliardy eur. Společnost je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě.

Zdroj/foto: CPI Property Group/Titulní foto – IMMOFINANZ – myhive Palmovka

Related Posts