23 května, 2024
Investice a rozvoj

Investoři si mohou prohlédnout jedinečný Ostravský mrakodrap

Již v pátek 14. ledna 2022 mají zájemci z řad investorů výjimečnou možnost prohlédnout si budovu unikátního Ostravského mrakodrapu. V prosinci 2021 rozhodla rada města o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ostravský mrakodrap.“ Záměrem statutárního města Ostrava je rekonstrukce věžového domu v atraktivní lokalitě centra města, v bezprostřední blízkosti Nové radnice a nábřeží Ostravice, na komfortní bytový dům podle návrhu renomovaného architektonického studia Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Součástí projektu je rovněž posílení parkovacích kapacit v podobě výstavby parkovacího domu v těsné blízkosti bytového domu pro jeho obyvatele i veřejnost. Ostrava má zájem stavbu realizovat v součinnosti soukromého sektoru. 

Kromě vlastní zadávací dokumentace se díky prohlídce objektu budou moci potenciální investoři seznámit se specifiky budovy a zohlednit tyto skutečnosti v předložených nabídkách. Prohlídce budou přítomni zástupci vybraných odborů Magistrátu města Ostravy, kompetentní k odpovědím na případné dotazy účastníků. Prohlídka se uskuteční dne 14. ledna 2022 v 10 hodin, zahájena bude u hlavního vstupu do budovy č. p. 2691 na ulici Ostrčilova 269/4 v Ostravě. Pakliže by termín zájemcům nevyhovoval, mohou investoři vyžádat další termín způsobem stanoveným zadávacími podmínkami.

LUSQ: Nemovitosti investory táhnout. Z možných rizik výrazné obavy nemají

Město bude zainteresováno na projektu i po realizaci stavby, a to aktivně jakožto vlastník 15 z celkového předpokládaného počtu 70 až 85 bytů, a významného podílu parkovacího domu. Investor povede samotnou projekční část celého projektu, bude tím, kdo rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu projektově připraví dle svých představ a požadavků i následně podle zpracované dokumentace zrealizuje. Podkladem pro projektování investorovi budou dokumenty, zpracované studiem AI Design, které budou závazné v částech hlavních architektonických prvků návrhu budovy a parkovacího domu, které dílo charakterizují a zachovávají autorství osob Evy Jiřičné a Petra Vágnera.

Pro investora pak budou závazné rovněž projekční standardy blíže definující městem nabývané byty a parkovací dům, což zaručí přesně určený budoucí předmět převodu (jak pro smlouvu, tak v první fázi pro tvorbu cenové nabídky ze strany dodavatelů). Ostatní dokumenty jsou pouze podpůrné, rozvíjejí možná řešení výstavby, kterých se investor může, ale nemusí v projektování držet.

Termín pro podávání nabídek je stanoven do 31. března 2022 do 10 hodin. Zájemci naleznou veškeré informace a podmínky k této veřejné zakázce na profilu města či na webových stránkách.

Komplexní návrh rekonstrukce objektu zpracovalo renomované české studio AI – DESIGN světoznámé architektky a designérky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera. Mezi jejich realizace patří mimo jiné i první designový hotel ve střední a východní Evropě Hotel Josef v Praze, dále nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela svaté Anny v Praze nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, bytový komplex Sky Barrandov, Kongresové centrum Zlín a řada dalších. Za své realizace obdržel ateliér mnohá ocenění v zahraničí i u nás, včetně Grand Prix Obce architektů. Projekty jsou pravidelně publikovány v časopisech i knihách u nás i ve světě.

Zdroj/foto: Magistrát města Ostravy

Related Posts