16 července, 2024
Investice a rozvoj

MSI Capital představuje svůj desetiletý dluhopisový program v objemu 500 milionů korun

Investiční uskupení MSI Capital vydalo desetiletý dluhopisový program. Emise dluhopisů, jejíž základní prospekt byl již schválen Českou národní bankou, bude sloužit pro financování aktivit a realizaci developerských projektů ve spolupráci s partnerskou společností Moravská stavební – INVEST, lídrem developerského trhu v Praze a Brně. Maximální objem emisí cílí na 500 milionů korun. Dluhopisy budou emitovány v několika emisích, podle stupně připravenosti jednotlivých projektů a potřeb financování.

V rámci nového programu společnosti MSI Capital budou emitovány dluhopisy s tříletou až pětiletou splatností a s úrokovým výnosem v rozmezí 4 % až 5,8 % p.a., jež bude vyplácen jednou nebo dvakrát ročně. Developerské projekty financované z výnosů emise musí splňovat následující parametry:

  • Jedná se o nemovitostní development v České republice (Praha, Brno a přilehlé lokality)
  • Budou nabývány projekty jen s vyhovujícím územním plánem dle záměru
  • Kalkulovaný hrubý zisk projektu činí minimálně 15 %
  • MSI Capital jakožto investor projektu bude vlastníkem projektové společnosti s podílem minimálně 51 %
  • Projekty budou realizovány společností Moravská stavební – INVEST, a.s., zkušeným developerem s více než dvacetiletou tradicí na Českém nemovitostním trhu

HB Index: Tempo zdražování rezidenčních nemovitostí s koronavirem zpomalilo, pokles cen je ale daleko

Pozemky pro realizaci projektů se budou nacházet ve vlastnictví projektových společností, každá z nich bude realizovat maximálně 1 projekt. Moravská stavební – INVEST bude pro každou tuto projektovou společnost generálním dodavatelem a manažerem její činnosti.

Vnímáme, že český realitní trh je i přes aktuální negativní vlivy silný a stabilní. Dluhopisový program jsme chystali již delší dobu a naše rozhodnutí jej realizovat tato situace nijak neovlivnila. V dlouhodobém horizontu máme naprostou důvěru v naše rozpracované i chystané projekty, k jejichž financování chceme aktuální dluhopisový program využít,“ říká výkonný ředitel MSI Capital Petr Malík.

První emise programu dosahuje 120 milionů korun, zafinancuje lukrativní projekty v Praze a Brně

Objem první emise (MSI Capital I – 5,8/25, ISIN CZ0003526485) dosahuje 120 milionů korun s úrokem 5,8 % p.a., jež bude vyplácen dvakrát ročně, a pětiletou splatností. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 korun. Manažerem emise je společnost CYRRUS, a.s., přední obchodník s cennými papíry na českém trhu. Datum emise je 15. 7. 2020.

Získané prostředky poputují do projektů, které jsou již v přípravě. Může se jednat například o tzv. Palác Trnitá 2, který se nachází v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka v centru Brna, a jehož lokalita je součástí nově vznikající Jižní čtvrti. Palác Trnitá 2 představuje tři oddělené budovy a má v nabídce rezidenční bydlení, kanceláře a bydlení určené ke střednědobým pronájmům studentům a zahraničním pracovníkům. Vydání územního rozhodnutí k realizaci projektu je plánováno ve druhé polovině roku 2021, dokončení projektu pak do konce roku 2024. Druhým projektem je výstavba 24 rodinných domů s garáží v pražských Ďáblicích. Projekt bude realizován ve dvou etapách, na něž bylo již vydáno územní rozhodnutí. Dokončení se odhaduje do konce roku 2022.

Vzhledem k finanční náročnosti developerských projektů v průběhu jejich výstavby se Moravská stavební – INVEST zároveň zavazuje, že prostřednictvím revolvingové úvěrové linky (úvěru s možností opakovaně čerpat a splácet) poskytne v případě nutnosti MSI Capital chybějící likviditu v průběhu trvání dluhopisového programu, a to až do výše 29 milionů korun. Tato úvěrová linka byla sjednána za účelem posílení kapitálové struktury MSI Capital. Zároveň MSI Capital bude splňovat kovenanty (dohodnuté podmínky) regulující maximální možné zadlužení, výši hotovosti a výplaty zisku směrem ke společníkům. Detaily jsou uvedeny v základním prospektu dluhopisového programu.

O MSI Capital

Společnost MSI Capital s. r. o. byla založena v únoru 2020 s cílem investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných ve spolupráci se strategickým partnerem a lídrem developerského trhu v Praze a Brně, společností Moravská stavební – INVEST, a.s.

Jednatelem a výkonným ředitelem MSI Capital je Petr Malík, jež je společníkem MSI Partners s.r.o. – mateřské společnosti MSI Capital. Dalšími jednateli a společníky jsou Lubomír Malík a Vladimír Meister, oba akcionáři Moravské stavební – INVEST, a.s.

MSI Capital nyní představuje svůj dluhopisový program schválený Českou národní bankou, jehož prostřednictvím bude možné investovat do projektů Moravské stavební – INVEST.

Zdroj/foto:RUBIKON PR/Titulní foto – Moravská stavební – INVEST, a.s., Palác Trnitá

Related Posts