19 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Odklad nájmů? Další zbytečná regulace ze strany státu

Firmy, které jsou v pronájmu a kvůli vládním opatřením koronaviru musely zavřít své provozy, budou moci nájemné vlastníkům nemovitostí splatit až do konce letošního roku. Místo toho, aby se upřednostnila vzájemná dohoda, která je prakticky vždy mezi nájemcem a pronajímatelem možná, vytváří se zbytečná plošná regulace. Podobná pravidla Sněmovna schválila i pro nájemníky v bytech.

Central Group není jen největším stavitelem bytů, ale také velice významným pronajímatelem 220 tisíc metrů čtverečních komerčních prostor, kanceláří či skladových areálů, které jsou na pozemcích určených pro budoucí rezidenční výstavbu. Každoročně tak absolvujeme s nájemci stovky jednání a jednat jsme připraveni i v této mimořádné době. Již od počátku koronavirové krize jsme s nájemníky v kontaktu a individuálně jejich situaci řešíme.

Právě individuálnost je v tomto případě naprosto klíčová. Jsme přesvědčeni, že plošná regulace bez detailního posouzení může být v mnoha případech zcela kontraproduktivní. My jsme byli některým dotčeným nájemcům připraveni vyjít vstříc a poskytnout jim například ještě delší „ochranné“ období, než které stanovuje rozhodnutí Sněmovny. Jednalo se o nájemce, u nichž bude náběh tržeb pozvolnější a delší odklad nájmů je pro ně klíčový.

Podobně individuálně by se mělo přistupovat i v oblasti nájmů za bydlení. Tady se zcela ztotožňujeme s postojem Asociace developerů ČR. Domníváme se, že toto opatření vnese do české ekonomiky ve velké míře druhotnou platební neschopnost. Zejména drobní pronajímatelé bytů se tak mohou dostat do vážných finančních problémů. Přitom záruky státu se zde nějak záhadně vytratily a veškerá tíha tak zůstává na pronajímatelích.

Každý by si měl plnit svoji roli

Veřejná správa má své jasně dané úkoly, které jsou důvodem, proč zde občané a firmy platí tak vysoké daně. Jejím úkolem je realizovat především jasně definovaný okruh projektů – stavby dopravní a technické infrastruktury, důležité stavby pro zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání a kulturu a stavby potřebné pro bezpečnost a fungování státu. Právě v této době by se měla pozornost zaměřit na investice, které dají naší ekonomice potřebné impulzy. Naopak direktivní zásah státu do obchodního vztahu mezi nájemci a pronajímateli je i v této situaci naprosto zbytečný a je jen další regulací, která pod nohy podnikatelů a pronajímatelů nahází klacky, o které vlastně nikdo nestojí.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s. (Michaela Tomášková, výkonná ředitelka)/Titulní foto – Central Group, Bytový projekt Mílová

Related Posts