29 května, 2024
Investice a rozvoj

Ostrava nabízí k prodeji pozemky v průmyslové zóně i v proluce v centru města

Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov a proluka v centru města s výbornou dostupností jsou na prodej. Zastupitelstvo města  Ostravy na svém zasedání ve středu 20. května rozhodlo o záměru prodat pozemky o rozloze 38,57 hektaru v přímé návaznosti na Strategickou průmyslovou zónu a letiště Leoše Janáčka Ostrava. Zároveň schválilo záměr prodeje pozemku o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice. Termín pro podání nabídek je v obou případech stanoven do 31. července letošního roku. 

„Pokračujeme v dlouhodobě nastaveném trendu – lákat do Ostravy investory, kteří nabídnou pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou a také zastavovat proluky v centru města a doplňovat veřejný prostor o kvalitní projekty, které rozšíří nabídku služeb pro občany. Za těmito konkrétními záměry prodeje stojí v případě Malé rozvojové zóny připravenost území a signály investorů, kteří chtějí rozšiřovat své portfolio i do Ostravy. V případě proluky po bývalé Vojance jde o lukrativní pozemek v samotném centru města. I o něj je mezi investory zájem. K prodeji nicméně dojde pouze v případě, že zájemce splní stanovené podmínky a jeho návrh bude kvalitní s pozitivním dopadem na dané území, což platí v případě obou lokalit,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Rozvojová zóna 

Malá rozvojová zóna je území ve vlastnictví města, vhodné pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, dále pro výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití.

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést záměr pro využití daného území, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob jejich využití i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídkovou cenu, počet nově vytvořených pracovních míst na 1 hektar a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby.

Hlavními přednostmi zóny, která se nachází přibližně 25 kilometrů od centra Ostravy, je přímé napojení na dálnici D1 a nově budovanou dálnici D48, sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení.  Zároveň již bylo vydáno územní rozhodnutí pro její připojení na elektrickou energii.

Zejména díky strategické poloze a dopravnímu napojení představuje území ojedinělý logistický uzel v celém, nejen středoevropském měřítku. Tyto faktory sehrály důležitou roli i při rozhodování již umístěných investorů před realizací jejich záměrů v sousední Strategické průmyslové zóně, kteří zde dosud vytvořili okolo 4 000 přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 miliardy korun.

Pozemek Vojanova

Město Ostrava nabízí k prodeji také pozemek o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice, jemuž územní plán stanovuje smíšený způsob využití. Je tedy určen pro objekty bydlení a občanské vybavenosti. Nová zástavba by měla doplnit městskou strukturu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor. Atraktivitu nabízené proluky zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, například nedaleké Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo loutek nebo akce sousedního areálu Černá louka.

Potenciální zájemci o tuto plochu musí předložit svou nabídku s popisem budoucího využití staveb a přínosů pro rozvoj dané lokality včetně harmonogramu stavby s konkrétními termíny zahájení a dokončení. Velký důraz při posuzování nabídek bude kladen i na architektonický návrh budovy. Nabízená cena podle aktuálního znaleckého posudku nemůže být nižší než 8 548 370 korun.

„Nabízený pozemek je v současné době zastavěn nevhodnými a nevzhlednými stavbami, které jsou určeny k demolici koncem roku 2020. Po jejich odstranění vznikne nová lukrativní parcela, na jejímž místě, věříme, v budoucnu vyroste plnohodnotný objekt hodný umístění v centru města, v bezprostřední blízkosti vznikajících univerzit i rezidence Nové Lauby,“ doplnila náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Kompletní informace o výzvách a jejich pravidlech budou zveřejněny na úřední desce a webovém portálu.

Zdroj/foto: Statutární město Ostrava/Statutární město Ostrava (Zdroj leteckých záběrů Google earth)

Related Posts