22 července, 2024
Investice a rozvoj

Stavba rezidence Nové Lauby může začít, město vybralo investora

Po více než čtyřech letech od zahájení přípravy záměru zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem bytového komplexu Nové Lauby. Výstavbu atraktivní rezidence s parkováním a službami v centru Ostravy tak již v dubnu zahájí soukromý investor Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. Novostavba musí být dokončena do tří let. Jeden ze strategických projektů města, jehož cílem je rozvoj nájemního bydlení, oživení centra i dostavba proluk se dostává do další fáze – fáze výstavby.

Přípravu projektu Nové Lauby město zahájilo v roce 2016 studií území, následovaly 3 roky práce na získání územního a stavebního povolení, přes dva roky práce na archeologickém průzkumu a souběžně s tím bezmála 1 rok probíhalo výběrové řízení na investora stavby. Archeologický výzkum skončil v úterý 2. března a ve středu 3. března Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem.

Investice do rezidenčních nemovitostí je trefa do černého

Výběr spoluinvestora probíhal ve třech fázích, přičemž v první fázi projevilo zájem deset účastníků, do dalšího kola se už se znalostí přesnějších podmínek přihlásili tři, a to společnosti Hochtief, Sdružení BBB Nové Lauby a Gemo Development a výslednou vítěznou nabídku podalo Sdružení BBB Nové Lauby, jehož členy jsou Bystroň Group, BBP Stavby a stavební společnost BAK.

„Nové Lauby jsou strategickým projektem, kterým pokračujeme v kultivaci a rozvoji historického jádra města, tolik postiženého nedostavěnými prolukami a dlouhodobým podfinancováním. Koncept spolupráce města a privátního investora spočívá zjednodušeně v tom, že město připravilo projektovou dokumentaci dle svých potřeb a očekávání. Investor projekt jako celek zrealizuje. A po dokončení bude část nemovitosti vlastnit město pro účely nájemního bydlení a parkování a část soukromý investor. Jedná se o unikátní model spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru v České republice při výstavbě nových bytů,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Vítězné sdružení tvoří tři stabilní společnosti z Prahy a Ostravy, BAK, Bystroň Group, a BBP stavby, které se zaměřují na komplexní realizace bytových a hotelových projektů, staveb občanské vybavenosti i obchodních a administrativních center.  Kromě realizace nových projektů provádí i rekonstrukce budov a památkových objektů.

Mezi jejich referenčními projekty novostaveb můžeme vidět např. výstavbu bytových domů Výhledy Barrandov, Nová Harfa, Rezidenci a Polyfunkční areál „Pivovar Vrchlabí“, Komunitní centrum Všichni spolu v Ostravě-Porubě, Residenci Františkov ve Slezské Ostravě, Residenci Žárovec v Čeladné a další.

Významnějšími stavbami s památkovou ochranou jsou pak např. rekonstrukce hotelu na Újezdě v Praze, přestavba staré historické památky na komerční komplex – Centrum Pivovar Děčín, modernizace Severočeského muzea v Liberci nebo Sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru, které se stalo vítězem České ceny za architekturu v roce 2020.

O projektu rezidence Nové Lauby

V novostavbě o pěti nadzemních podlažích mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou v centru Ostravy se bude nacházet 85 bytů od 1+KK až po 4+KK, podzemní parkování se 173 místy a obchodní prostory. Celkové náklady stavby podle dokumentace pro stavební povolení vychází na 487  milionů korun bez DPH. Sdružení BBB Nové Lauby zaplatí městu veškeré náklady za přípravu projektu a provedený archeologický průzkum ve výši zhruba 32 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 35,5 milionu korun bez DPH.

Město po dokončení stavby odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale především pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane 54 bytů, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory.

„Důvodů pro navržený model je několik. Na jedné straně hraje roli ekonomika, město připravuje souběžně řadu investičně náročných akcí a právě zapojení soukromého kapitálu umožní jejich realizaci ve významně kratším čase. Dalším důvodem je snaha využít dynamiku a zkušenosti privátního sektoru k urychlení samotné výstavby. Svou roli pak hraje i motivace investorů v Ostravě stavět, což je klíčové pro její další udržitelný rozvoj. Smlouva je navržena tak, aby v maximální možné míře ochránila zájmy města, garantuje i termíny a způsob realizace podle našich představ,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Objekt vyroste v současné proluce, která byla historicky zastavěna blokovou zástavbou, zbouranou kvůli jejímu špatnému technickému stavu v 60. letech minulého století.

Autorem návrhu rezidenčního objektu je renomovaná architektonická kancelář znamení čtyř – architekti. Architekti se úspěšně poprali s nelehkým úkolem návrhu stavby na jedné z nejlukrativnějších městských parcel s unikátní historickou hodnotou v městské památkové zóně a navrhli novostavbu, která má formu tradičního městského bloku. Koncept pečlivě balancuje na pomezí pěti svébytných městských domů tvořících harmonický celek s vnitřní dvoranou. Klíčovou kvalitou je tradiční měřítko a harmonie s místem.

Novostavba bude mít tvar uzavřeného nepravidelného lichoběžníku s pěti bloky, s maximálními rozměry 57,4 x 47,4 metru a maximální výškou 19,36 metru. Bude zastřešena vegetačními plochami, uvnitř s ozeleněným atriem. Parter bude využit částečně k bydlení a z části pro nebytové prostory, ve druhém až pátém nadzemním podlaží budou byty různých velikostí. Parkování je navrženo ve dvou a půl podzemních podlažích. Investor bude při realizaci stavby v části vnějších a pohledových prvků, vnitřních společných domovních prostor, bytů v blocích B a C určených pro následný prodej městu a podzemních garáží vázán detailnějšími projekčními standardy. V ostatních částech, zejména u bytů v blocích A, D a E, zůstává konečná podoba na investorovi. Dodržení nastavených standardů města bude sledovat autorský dozor a odborný technický dozor města.

Zdroj/foto: Magistrát města Ostravy

Related Posts