29 května, 2024
Investice a rozvoj

Savills: Průzkum globálního sentimentu zaznamenal rostoucí poptávku ze strany nájemců

Podle průzkumu globálního tržního sentimentu společnosti Savills se jako první v souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření začala obnovovat poptávka ze strany nájemců. 30 % ze sledovaných trhů zaznamenalo nárůst poptávky ze strany nájemců během karantény. V případě zemí, které již nebyly v karanténě (dvě třetiny z nich se nacházely v Asii a Tichomoří), nebo směrovaly k ukončení karantény, činil tento podíl 34 %.

Nejnovější interní průzkum společnosti Savills, zaměřený na zjištění globálního tržního sentimentu, poskytl obraz o situaci na realitním trhu v období mezi 3. až 5. červnem 2020, a to na základě názorů vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu z 33 sledovaných zemí*.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že dostupnost realitních úvěru klesá, přičemž přibližně 58 % respondentů uvádí, že realitní úvěr se stal méně dostupným a za horších podmínek než obvykle. Vzhledem k tomu, že opatření se po celém světě postupně rozvolňují, mnozí investoři nyní čekají, jak bude průběh oživení trhu vypadat. Banky jsou přirozeně opatrnější a kritéria pro poskytování úvěrů se zpřísnila.

Savills: Propad investic do nemovitostí na evropském trhu bude v roce 2020 krátkodobý

To platí zejména v případě EMEA (tj. regionu Evropy, Středního východu a Afriky) a Severní Ameriky, kde 75 % respondentů uvedlo, že úvěr je méně dostupný a za horších podmínek než obvykle, ve srovnání s 38 % v Asii a Tichomoří. Tím utrpěly zejména objemy menších realitních obchodů. Podle RCA se v Evropě počet obchodů pod 20 milionů EUR od začátku roku 2020 snížil o 60 %, z nichž mnohé mohou být závislé na získání úvěru.

V Evropě se u některých německých kancelářských budov typu core úrokové sazby úvěrů až zdvojnásobily, zatímco v USA průzkum Federálního rezervního systému zjistil, že banky zpřísnily úvěrové standardy ve všech hlavních kategoriích komerčních realitních úvěrů.

Oli Fraser Looen, vedoucí regionálního investičního oddělení spol. Savills pro EMEA, říká: „Vzhledem k tomu, že na trhu není nedostatek vlastního kapitálu, není pravděpodobné, že by zpřísnění úvěrového trhu bylo překážkou pro větší institucionální hráče. Někteří to nyní mohou považovat za klíčovou nákupní příležitost k získání aktiv typu core v méně konkurenčním prostředí.“

Podle průzkumu jsou nejpříznivější vyhlídky pro odvětví logistiky, vzhledem k rozsahu poptávky ze strany investorů a nízké míře neobsazenosti, přičemž 79 % očekává nárůst objemu transakcí v tomto odvětví ve druhé polovině roku 2020. Tento trend by se měl udržet i v letech 2021 a 2022. Očekává se, že ceny logistických nemovitostí se odpovídajícím způsobem zvýší, přičemž 47 % trhů předpovídá zvýšení od druhé poloviny roku 2020.

Průzkum tržního sentimentu také naznačuje, že logistika, zdravotnictví a v menší míře i rezidenční trh, představují nejodolnější odvětví, přičemž určitý růst nájemného vykazuje jen minorita trhů a většina respondentů stále uvádí, že nájemné se nemění nebo dokonce klesá.

Po náročném prvním pololetí roku 2020, kdy 88 % sledovaných trhů oznámilo pokles objemu transakcí v kancelářském sektoru, jsou vyhlídky na druhou polovinu roku příznivější. Více respondentů průzkumu očekává nárůst objemu transakcí v kancelářském sektoru (50 %) než pokles (22 %), přičemž zbývající respondenti neočekávají změnu žádnou.

Dále respondenti předpokládají, že rok 2021 bude začátkem rozsáhlejšího oživení objemu kancelářských transakcí, přičemž 75 % respondentů očekává růst objemu transakcí v kancelářském sektoru (22 % očekává, že nedojde k žádné změně, zatímco pouhá 3 % očekávají pokles). Tento růst se pravděpodobně udrží i do roku 2022, kdy 72 % trhů očekává další zvýšení aktivity.

Savills, v průběhu druhé poloviny roku 2020 dojde k nárůstu transakcí

Paul Tostevin, ředitel oddělení World Research spol. Savills, k tomu uvádí: „Očekává se, že objemy transakcí se začnou zvedat ve druhé polovině roku 2020, než dojde k trvalejšímu růstu v roce 2021, ale rychlost a průběh oživení trhu se bude v jednotlivých zemích lišit. Mnozí kupující očekávají, že se dopad Covidu odrazí na ceně mezi 5 % až 10 %, a to v době, kdy je jen málo prodejců nuceno prodávat a přesouvat kapitál. Tempo růstu objemu investic bude proto do budoucna záviset na skloubení očekávání kupujících a prodávajících.“

Fraser Watson, ředitel oddělení investic spol. Savills ČR a SR, dodává: „Český trh by měl obecně odrážet náladu zachycenou v průzkumu globálního tržního sentimentu, kde se již začínají objevovat první známky optimismu. Očekáváme, že v průběhu druhé poloviny roku 2020 dojde k nárůstu transakcí, neboť investoři a banky měli v posledních měsících možnost provést inventuru svých portfolií a ve většině případů nyní mohou začít realizovat své přepracované strategie. Hlavní překážkou, kterou zbývá překonat, je opětovný benchmarking trhu, kdy bude potřeba  uzavření dostatečného počtu transakcí po odeznění pandemie, které širší trh ujistí o úrovni cen. Míra tržní aktivity, k níž v současné době dochází, by měla tyto důkazy poskytnout spíše dříve než později a usnadnit tak cestu další investiční aktivitě.“

Výhled cen nemovitostí je proto smíšený. V případě kancelářského trhu 50 % respondentů očekává, že ceny zůstanou ve druhé polovině roku 2020 stejné, a 9 % očekává růst. Naopak ve druhé polovině roku 2020 se na 38 % trhů očekává mírný pokles cen, zatímco jen 3 % očekávají výrazný pokles.

Oli Fraser Looen dodává: „Zatímco nikdo neočekává, že rok 2020 bude rekordním investičním rokem, předpokládáme, že zejména 4. kvartál roku bude velice (velice) aktivní, pokud jde o produkty přicházející na trh a uzavírání transakcí. Nepochybně dojde k zájmu o aktiva typu core, ale dalším klíčovým trendem, který bude mít pro nás stejně velký dopad do roku 2021 a dále, bude stanovení cen, které kupující uplatní na tržní podmínky v tomto novém prostředí. Klíčová otázka bude znít, zda prodávající budou akceptovat názor kupujícího na stanovení cen, nebo budou přesvědčeni, že se trh bude zlepšovat.“

Zdroj/foto: Savills Czech & Slovak Republics/Ilustrativní titulní foto (www.pexels.com)

Related Posts