15 července, 2024
Investice a rozvoj

Stabilita se skrývá v diverzifikaci

Jedno z nejdůležitějších a historicky potvrzených pravidel investování je rozložení rizik (diverzifikace), která spočívá v nákupu různých skupin aktiv. To stejné platí i v našich fondech. Způsobů, jak ochránit peníze před znehodnocením, udržet jejich hodnotu a ještě vydělat, je na trhu poměrně mnoho. Tak tomu alespoň donedávna bylo. Rok 2020 ověřil sílu a stabilitu investičních nástrojů, komodit a cenných papíru. Své dno zažil akciový trh, bitcoin a především ropa. Trhy ukázaly, jak dokážou být volatilní – jeden den propadla cena za barel o neuvěřitelných 306 % a burza uzavírala na ceně -37,63 dolarů, anebo bitcoin spadl z hodnoty 7600 dolarů až pod hranici 3900 dolarů, což znamená propad téměř o 50 %. Volatilita je přirozenou součástí vývoje cen aktiv na finančních trzích.

Rozložení rizik

Jedno z nejdůležitějších a historicky potvrzených pravidel investování je rozložení rizik (diverzifikace), která spočívá v nákupu různých skupin aktiv. Část investic můžete mít v akciích, ve zlatu a část například v nemovitostech. To stejné platí i v našich fondech.

S fondem NOVA Real Estate diverzifikujeme do třech hlavních sektorů realitního trhu. V porovnání s konkurenčními realitními fondy je samotná skladba našeho portfolia na českém trhu ojedinělá, až unikátní. Fond je tvořen kancelářskými budovami, retailovými parky a průmyslovými areály.“ Komentuje portfolio fondu NOVA Real Estate Asset Manager Pavel Kadera.

CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020

Skladba portfolia

Hlavními kritérii výběru jsou výnosnost, poloha objektu a možnosti zvýšení hodnoty aktivní správou budovy.

Kancelářské budovy: investice do pražských kancelářských budov tvoří nejlikvidnější složku fondu NOVA Real Estate.

REPORTING 7/2020 ke stažení ZDE

Retailové parky: investice v regionech a nezbytných segmentech (potraviny, hobby markety) přináší relativně vyšší výnos, než tomu bývá u obchodních centrech s orientací na módu (oblečení).

Realitní fond investiční společnosti REDSIDE posiluje v segmentu retailových nemovitostí

Průmyslové parky: pro někoho nudný starý segment real estate je nezbytný pro nastupující trend ecommerce, internet retail, městskou logistiku atd. S fondem NOVA Real Estate investujeme v době etablování nových logistických tras.

Rozšíření portfolia?

„Z pohledu našeho fondu neplánujeme rozšíření portfolia o další segment např. hotelových zařízení, u kterých je hůře predikované cash flow. Nad vývojem a budoucností hotelů visí mnoho otazníků. I přes rozhodnutí nezařadit tento typ nemovitostí do našeho mixu, budeme ho bedlivě sledovat.“ Vysvětluje Pavel Kadera Asset Manager NRE.

O společnosti REDSIDE

Investiční společnost REDSIDE poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů. Vložené peněžní prostředky investuje na základě předem stanovené investiční strategie v některém z obhospodařovaných fondů, jenž jsou svojí strategií zaměřeny na širokou paletu aktiv od obnovitelných zdrojů energie, přes veřejně obchodované akciové tituly, real estate až po private equity. Společnost REDSIDE odpovídá za správu aktiv klientů ve výši přes 600 mil. EUR alokovanou do pěti investičních fondů. Od roku 2015 je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT.

Zdroj/foto: REDSIDE investiční společnost, a.s./Titulní foto – NOVA Real Estate – Nákupní a zábavné centrum Orlice park shopping (www.orlicepark.cz)

Related Posts