19 dubna, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejňuje své neauditované hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020.

„První polovina roku 2020 byla pro skupinu úspěšná. Náš tým dokázal efektivně reagovat na situaci vyvolanou pandemií onemocnění COVID-19 a zajistit růst našeho nemovitostního portfolia, příjmů z nájemného i obsazenosti,“ uvedl generální ředitel CPIPG Martin Němeček.

CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2020

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny CPI v prvním pololetí roku 2020 patří:

  • Hodnota nemovitostního portfolia CPI Property Group se zvýšila na 9,8 mld. EUR (o 8 % oproti stavu ke konci roku 2019) v důsledku akvizic v hodnotě 928 mil. EUR – jednalo se především o kancelářské nemovitosti ve Varšavě a podíl ve výši 29,4 % ve společnosti Globalworth.
  • Celková hodnota aktiv se zvýšila na 11 mld. EUR. Tento údaj zahrnuje i úpravu reálné hodnoty o -252 mil. EUR (-2,8 %) v důsledku obezřetného přecenění hotelů a některých retailových nemovitostí, společně s dopadem oslabení české koruny vůči euru.
  • Čistý příjem z nájemného dosáhl výše 164 mil. EUR (nárůst o 13 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2019) vlivem akvizic, navýšení obsazenosti na 94,8 %, a růstu hrubých příjmů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 1,7 %. Čisté příjmy z obchodních činností dosáhly výše 168 mil. EUR (beze změny v porovnání s prvním pololetím roku 2019).
  • Hodnota konsolidovaného očištěného ukazatele EBITDA byla ve sledovaném období 164 mil. EUR (nárůst o 15 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2019), přičemž zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) se zvýšily na 115 mil. EUR (o 12 %).
  • Skupina dokázala vybrat 93% smluvního nájemného před uplatněním jednorázových slev poskytnutých v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 a 97 % nájemného po jejich uplatnění.
  • Jak čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (LTV) 42,5 % tak i ukazatel čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) 5,5× byly ve sledovaném období bezpečně v mezích stanovených finanční politikou skupiny.
  • V průběhu prvního pololetí roku 2020 vydala skupina seniorní nezajištěné dluhopisy denominované v eurech, britských librách a hongkongských dolarech v celkové hodnotě odpovídající 1,19 mld. EUR. V lednu skupina rovněž CPIPG vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 150 mil. SGD. Skupina také podepsala smlouvu o poskytnutí zajištěného úvěru ve výši 116 mil. EUR.
  • Externí zdroje financování skupina použila k realizaci akvizic a splacení dluhopisů a dluhových nástrojů Schuldschein splatných v letech 2022, 2023, 2024 a 2025 v celkové hodnotě přibližně 850 mil. EUR.

Významné události, k nimž došlo po skončení sledovaného období:

  • V červenci CPIPG navýšila úvěrové financování berlínského portfolio GSG o 259 mil. EUR.
  • V srpnu skupina vydala seniorní nezajištěné zelené dluhopisy v hodnotě 30 mld. HUF (cca 86 mil. EUR), a dále akvírovala kancelářskou budovu třídy A+ Concept Tower ve Varšavě.

„V průběhu pandemie onemocnění COVID-19 zůstala naše kapitálová struktura, likvidita i provozní výsledky velice silné. Ve druhém pololetí roku 2020 bude CPIPG i nadále postupovat proaktivně, aby si zajistila výhodnou pozici, jež jí umožní těžit z budoucích příležitostí a úspěšně čelit možným nástrahám,“ řekl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts