16 července, 2024
Průmysl a logistika

CBRE: Rekordní poptávka po industriálních nemovitostech

Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit konečné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 4. čtvrtletí 2020.

Dopad Covidu-19

Přestože byla ve 4. čtvrtletí opět zavedena přísná protiepidemická opatření a počet zjištěných případů infikovaných nemocí COVID-19 byl mnohem vyšší než na jaře, český industriální trh zaznamenal úspěšné období. Může za to několik faktorů. Podle dat ČSÚ průmyslová produkce v říjnu a v listopadu oproti předchozímu roku dokonce nepatrně vzrostla, zejména díky automobilovému průmyslu. Opětovné uzavření většiny kamenných obchodů od 22. října do 2. prosince navíc v kombinaci s blížícími se Vánocemi zvýšila poptávku v rámci sektoru e-commerce, která se projevuje jak na větších nárocích na skladovací prostory distributorů, tak i na straně logistických firem, zejména pak zásilkových služeb.

Colliers: Německý výrobce a distributor se stěhuje do průmyslových prostor v CTParku Bor

Zatím se tak rozptylují jakékoliv výrazné obavy z negativního dopadu pandemie. Změny se projevují hlavně ve větším zájmu o krátkodobé pronájmy, což lze považovat za společný jmenovatel roku 2020, a v nižší ochotě developerů stavět spekulativně, tedy bez zajištění pronájmu před začátkem stavby. S ohledem na výrazný pokles neobsazenosti ovšem může stavební aktivita v roce 2021 opět vzrůst. Až další čtvrtletí ale ukáží, zda jde jen o výkyvy trhu, či o nové trendy.

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice překonala hranici 9 milionů čtverečních metrů a vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 na 9,1 milionů m2. Dokončeno bylo celkem 106 100 m2 skladových ploch v 9 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 33% pokles, mezi čtvrtletně se jedná o 31% pokles. Za celý rok 2020 bylo v České republice dokončeno téměř 670 000 m2, což je 10% nárůst oproti roku 2019. Téměř 83 % z tohoto celkového objemu nově dokončených prostor bylo v době dokončení před pronajato.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 50 000 m2, která se nachází v industriálním parku CTPark Ostrava. Hala byla v době dokončení z 93 % obsazená dvěma výrobními společnostmi, přičemž každá si pronajala necelou polovinu haly. Druhá největší dokončená budova se nachází v parku Archan Brandýs nad Labem (14 600 m2), hala byla v době dokončení částečně pronajata nezveřejněné společnosti. Třetí největší dokončený projekt ve čtvrtém čtvrtletí 2020 představuje hala v Pilsen West Industrial Park (12 500 m2), již si pronajmul výrobce automobilových součástek Faurecia.

CTPark Ostrava

Za celý rok 2020 byla největší dokončenou halou budova v industriálním parku P3 Lovosice (61 000 m2) a v době dokončení byla částečně pronajata společností XLMX obchodní, která provozuje obchodní domy XXXLutz.

Projekty ve výstavbě

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2020 bylo ve výstavbě celkem 344 600 m2 skladových a výrobních prostor, což je o 10 % méně než v předchozím čtvrtletí. Přibližně 27 % z nich se nachází v Plzeňském kraji a 20 % v Praze a okolí. Dalších 18 % se nachází v Moravskoslezském kraji. Zahájena byla výstavba hal o celkové rozloze 61 200 m2. Podíl industriálních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) ve čtvrtém čtvrtletí 2020 klesl na 31 %. V roce 2021 by mělo být dokončeno podobné množství prostor jako v roce 2020 (650 000 – 750 000 m2).

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v posledním čtvrtletí roku 2020 dosáhla 540 200 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala znatelný nárůst o 76 %. V porovnání s čtvrtým čtvrtletím roku 2019 se hrubá realizovaná poptávka navýšila o 24 %. Podíl renegociací činil 34 % z hrubé realizované poptávky, což představuje znatelný pokles oproti předchozímu čtvrtletí, kdy jejich podíl činil 50 %.

Čistá poptávka čítala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 celkem 355 300 m2 a zaznamenala tak masivní nárůst o 118 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a malý 5% nárůst oproti stejnému období v minulém roce. Hlavním tahounem nové poptávky (bez důvěrných smluv) byly ve čtvrtém čtvrtletí především společnosti zabývající se distribucí: tyto firmy tvořily 49% podíl z celkového objemu, s velkým odstupem následované společnostmi zabývajícími se logistikou, které tvořily 24 % z čisté realizované poptávky, a těsně za nimi se nacházely výrobní společnosti s 23% podílem z celkového objemu. Čistá realizovaná poptávka ve čtvrtém kvartále roku 2020 je tou největší zaznamenanou na českém trhu od čtvrtého kvartálu roku 2014, kdy se nově pronajalo téměř 380 000 m2.

Za celý rok se míra hrubé poptávky dostala na úroveň 1,53 milionů m2, což představuje malý pokles o 6 % vůči roku 2019. Je důležité zdůraznit, že rok 2019 byl rekordním rokem, co se hrubé i čisté realizované poptávky týče. Proto byl vidět znatelný pokles čisté poptávky o 26 % oproti celému roku 2019.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší novou transakcí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 byl před pronájem v Contera Parku Ostrava D1 o velikosti 74 000 m2, kterou podepsala nezveřejněná maloobchodní firma. Druhou největší realizovanou transakcí byl taktéž před pronájem v GLP Parku Praha Chrášťany o velikosti 36 000 m2. Jméno nájemníka nebylo doposud zveřejněno, ale jedná se o firmu ze sektoru e-commerce. Třetím největším realizovaným novým pronájmem se stal opět před pronájem, a to nové haly v Panattoni Parku Stříbro, kde si nezveřejněná výrobní společnost před pronajala halu o celkové velikosti 28 000 m2. Tyto před pronájmy ovlivní novou výstavbu v roce 2021, jelikož všechny zmíněné budovy by měly být dokončeny již v průběhu roku. Největší renegociace ve čtvrtém kvartálu byla uzavřena v industriálním parku P3 Liberec, kde společnost Knorr-Bremse (výrobní společnost z automobilového sektoru) podepsala prodloužení své stávající smlouvy s P3.

GLP Park Praha Chrášťany

Neobsazenost

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,2 %. S ohledem na probíhající krizi prokazuje český průmyslový trh odolnost. Pro srovnání jde o čtvrtletní pokles o 48 bazických bodů a malý meziroční nárůst o 11 bazických bodů. Celkově je v současné době na trhu 381 500 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí ve čtvrtém čtvrtletí 2020 dosahovala 2,2 %.

Nájemné

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Industrial Research Forum

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

O společnosti CBRE

CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic (z hlediska výnosů za rok 2019). S přibližně 100 000 zaměstnanci poskytuje služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím více než 530 poboček po celém světě (do tohoto součtu nejsou započteny dceřiné společnosti).

Společnost poskytuje širokou škálu integrovaných služeb od správy a údržby nemovitostí, obchodních transakcí, projektového managementu, investičního managementu přes oceňování nemovitostí, pronájmu a prodeje nemovitostí, strategického poradenství až po hypoteční a developerské služby.

S téměř 350 zaměstnanci CBRE v České republice spravuje téměř 75 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. m2.

Zdroj/foto: Crest Communications a.s./Titulní foto – CTPark Ostrava

Related Posts