16 července, 2024
Průmysl a logistika

Fibran Havraň není jen běžným výrobním areálem

Ve strategické průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu buduje společnost Fibran areál na výrobu a skladování extrudovaného polystyrenu určeného pro stavebnictví. Důležitou součástí areálu, který navrhlo a vyprojektovalo architektonické studio LOXIA, bude také netradiční administrativní budova a reprezentativní, do země zapuštěný showroom. Kolaudace první etapy projektu zahrnující výrobní halu, administrativní budovu, vrátnici a venkovní skladovací plochy je plánována na jaro příštího roku.

Moderní pracoviště

Zadáním investora bylo zahrnout do projektu kromě výrobních hal a skladovacích prostor také administrativní budovu a showroom zapuštěný do země, a vytvořit tak areál, kde se bude nejen vyrábět, ale také v něm budou probíhat jednání s potenciálními zákazníky. Architekti a inženýři ze studia LOXIA přišli s návrhem kultivovaného areálu se smysluplným uspořádáním, ve kterém nedochází ke křížení provozů zásobování, výroby, vedení společnosti a návštěv.

Vlčie hrdlo Business Park v Bratislavě mění majitele, od investiční skupiny Natland jej koupil developer CONTERA

„Jedním z originálních požadavků, se kterými se v rámci tohoto typu staveb běžně nesetkáváme, bylo navrhnout v areálu i malou kapli. I s tímto neobvyklým požadavkem jsme se vypořádali. Investor se sice nakonec rozhodl kapli prozatím nestavět, ale je součástí vydaného stavebního povolení, takže podmínky pro její realizaci jsou připraveny, pokud by investor změnil názor,“ říká Ing. Michal Hendrych, hlavní inženýr studia LOXIA.

Funkčnost nade vše

Při návrhu výrobního areálu je potřeba se zaměřit v první řadě na funkčnost, logiku a provozní vazby. Každý metr navíc může znamenat prostoj, který se v důsledku násobí a vede k nežádoucímu zvyšování provozních nákladů. Architekti proto při navrhování takovýchto projektů musí myslet především na efektivitu a logiku výroby.

„Zkusím to přirovnat – když navrhujeme vybavení bytu, tak se vždy přizpůsobuje danému prostoru. Zde je to ale naopak. Vybavení v podobě výrobních technologií, strojů a jejich obslužného prostoru je dané a my pomyslně navrhujeme a obalujeme budovu kolem nich. Zde ale narážíme jak na finanční limity stavby, tak na prostorové limity pozemku, ale především na požadavky na logistické propojení s dalšími částmi areálu. Paradoxně je tak tento způsob stavby a projektování ještě náročnější,“ vysvětluje Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA.

Areál společnosti Fibran přinesl další specifické zadání. Vzhledem k tomu, že se areál nachází v otevřených polích a bude se zde vyrábět a skladovat lehký polystyren, museli si architekti pečlivě nastudovat směry a sílu poryvů větru během roku a na jejich základě navrhnout takové konstrukce, které pomohou vítr rozlámat a minimalizovat riziko rozfoukání polystyrenu po okolí. Konkrétně hlavní hmota výrobní haly je situována tak, aby chránila skladovací plochy před případným větrem z přilehlých polí. Z dalších směrů, kde hrozil silný vítr, byly navrženy zemní valy a další modifikace terénu.

Bez propojení s přírodou už to nejde

Plánování výstavby výrobních hal často provázejí bouřlivé diskuze o možném narušení životního prostředí dané lokality a je dobře, že se o propojení staveb s okolní přírodou začíná čím dál častěji mluvit už ve fázi vzniku projektu, a architekti tak mohou budovy do prostředí zakomponovat maximálně přirozeně. Velké výrobní a skladovací haly se nedají jednoduše zamaskovat, ale jejich vzhled lze přizpůsobit struktuře i barvám přírody a zapojit i přírodní prvky – stromy nebo jiné okrasné rostliny, zelené střechy, vodní prvky, kameny atd.

„V návrhu výrobního areálu společnosti Fibran jsme vycházeli z barev, které korespondují s logem investora (modrá, žlutá a bílá) a ty jsme využili jak v interiérech, tak na fasádách jednotlivých budov. Hodně jsme uvažovali také nad tím, jak barvy v exteriéru poskládat, aby celý areál zapadl do lokality a svým vzhledem ji nenarušoval,“ popisuje hlavní architektka.  

Výrobní areál s reprezentativní funkcí

Celý areál má rozlohu přibližně téměř 10 ha a je rozdělen na výrobní část (3 výrobní haly včetně výrobní technologie, skladovacích sil a zásobníku plynu), administrativní část (třípodlažní administrativní budova a vrátnice) a skladovací část (zpevněné skladové plochy otevřené a zastřešené). Součástí areálu jsou i odpovídající technické a pomocné provozy a další zázemí jako areálové komunikace, reklamní plochy, hygienické zázemí pro řidiče, odpočívárna pro řidiče, odstavné plochy pro čekající nákladní vozidla, parkování jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky, vodohospodářské objekty (např. retenční nádrže a přečerpávací stanice) a součástí projektu jsou také sadové úpravy.

Výstavba je plánovaná ve 2 etapách – v 1. etapě, která již byla zahájena, bude postavena 1 výrobní hala, administrativní budova a vrátnice, dále budou vybudovány venkovní skladovací plochy. Výrobní hala nacházející se při východní hranici území byla navržena s velkým důrazem na funkčnost a úspornost. Jedná se o prefabrikovaný trojlodní skelet s délkou cca 160 m a šířkou téměř 50 m, který bude opláštěn fasádními panely konkrétního výrobce dle přání investora. Výrobní linku, která je z většiny plně automatizovaná a která bude v provozu nonstop, bude každou směnu obsluhovat pouze cca 5 lidí.

Třípodlažní administrativní budova, která je stejně jako vrátnice umístěna přímo u vjezdu do areálu ze severní strany, nabídne nejen prostorné kanceláře, ale také školicí centrum a zelenou střešní terasu, odkud je zajištěn výhled na celý výrobní areál.

Následně bude zahájena 2. etapa výstavby, zahrnující mimo jiné další halu. Po její dokončení by výrobní linky měly vyrobit až 9000 tun polystyrenu ročně.

O architektonickém studiu LOXIA

Architektonické studio LOXIA propojuje vášeň pro architekturu, kreativitu, zkušenosti a cit pro veřejný prostor s potřebami klientů již 25 let. Sehraný tým architektů a stavebních inženýrů provází stavby od první skici na papíře až po finální realizaciArchitektonické studio LOXIA je specialistou a největším projektantem bytových domů v České republice s více než 10 000 zrealizovanými bytovými jednotkami. Umí toho však mnohem více, v portfoliu má také obchodní centra, administrativní budovy i továrny. Pražský ateliér založil v roce 1995 Ing. arch. Milan Veselý a jeho hlavní architektkou je Ing. arch. Jana Mastíková.

Mezi další významné projekty studia LOXIA patří například vizuálně velmi atraktivní sídlo KPMG, které stojí v blízkosti hotelu Hilton v pražském Karlíně. Ze studia pochází také mnoho staveb v okolí SUOMI Hloubětín, Zahrady nad Rokytkou, Rezidence nad Rokytkou či Čtvrť Emila Kolbena. Architektonicky nápaditá a hravá je i budova nové radnice Prahy 12 či budova hospodárné školky Mydlinky.

Zdroj/foto: Omnimedia s.r.o.

Related Posts