25 června, 2024
Průmysl a logistika

Industrial Park Tachov chystá revitalizaci stávajících hal v duchu udržitelné výstavby. A začne stavět další.

Příměstský průmyslový areál Industrial Park Tachov s celkovou plochou téměř 200 000 m2, který má více než 50letou historii a v současné době zde působí 8 nájemců především z řad výrobních firem, plánuje rozsáhlou revitalizaci. Ta začne ve stávajících halách již v dubnu a bude probíhat za plného provozu.

Realizace podstatné části investic, které dosáhnou bezmála 150 mil. Kč, proběhne během 6 měsíců. Modernizace hal naplňuje současnou poptávku po energeticky šetrných budovách a je plně v souladu s trendy udržitelné výstavby. Zrevitalizované objekty budou aspirovat na zelenou certifikaci BREEAM stejně jako 4 nové haly, které IP Tachov v rámci průmyslového areálu plánuje postavit v příštích letech.

IP Tachov – interiér výrobních prostor společnosti Formy Tachov

Za revitalizací stojí manažerská a investiční skupina M.L. Moran, do jejíhož portfolia průmyslový park spadá. Ta pod speciálním názvem „recyclefield“ organicky rozvíjí a revitalizuje brownfieldy a jejich bezprostřední okolí ve smyslu budování komunit a nového urbanistického využití. Z celkové investice do revitalizace má být zhruba 50 mil. Kč pokryto dotací v rámci IV. Výzvy programu Úspory energie, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace.

V rámci revitalizace stávajících objektů Alfa a Beta plánujeme mimo jiné zateplení střešních plášťů a fasád, instalaci fotovoltaické střešní elektrárny doplněné bateriovými úložišti pro následné krytí výkonnostních špiček, modernizaci technologie chlazení s doplněním o ekologickou funkci nočního dochlazování, výměnu střešních světlíků a oken či instalaci energeticky úsporného LED osvětlení. Tato revitalizace potrvá půl roku, plánujeme ji dokončit již letos v říjnu. Vše dokážeme zajistit tak, aby výroba všech našich nájemců (např. Alfa Plastik, Formy Tachov, KDK Automotive, Amalthea Electronics CZ) mohla pokračovat i v průběhu prací,“ uvádí Ondřej Šetka, Construction Manager společnosti IP Tachov.

Po dokončení všech investic do revitalizace se životnost stávajících hal prodlouží minimálně o dalších 40 let. Po modernizaci budou mít budovy vyšší energetický standard než mnohé stavby, které se nyní staví na zelené louce. Postupně tak naplňujeme naši dlouhodobou vizi: navazovat na bohaté historické dědictví v příslušných regionech naší působnosti, rozvíjet brownfieldy s tradiční průmyslovou výrobou a pozvednout je tak na novou, vysoce konkurenceschopnou úroveň. Ale nejen to: žijeme a rosteme s lidmi v regionu. V souladu s naším krédem, jímž je budování komunity, chceme průmyslový park v Tachově čím dál více propojovat s bezprostředním okolím, aby se stal nedílnou součástí městského pracovního i sociálního života,“ dodává Roland Hofman, jednatel společnosti IP Tachov a předseda dozorčí rady skupiny M.L. Moran.

Vstřícnost k životnímu prostředí a energetická úspornost budov hrají podle Martina Malého stále větší roli při rozhodování nájemců o vstupu do průmyslových areálů. A kvalitní pracovní prostředí je zase důležitým motivačním prvkem při získávání nových zaměstnanců výrobních podniků – zvláště v situaci, kdy jsou to právě průmysl a logistika, do nichž se nedostatek pracovních sil na současném trhu práce promítá nejvíce. „Vytvořením příjemnějšího pracovního prostředí v rámci revitalizace stávajících hal v průmyslovém parku Tachov tak pomáháme našim nájemcům při náboru nových pracovníků,“ uzavírá Roland Hofman.

Vedle revitalizace stávajících hal reaguje IP Tachov na současnou poptávku přípravou výstavby minimálně 4 dalších nových hal (Gama, Delta, Eta a Sigma). Stejně jako revitalizované haly budou i nové objekty aspirovat na zelenou certifikaci BREEAM. Podle údajů realitních agentur je totiž trh industriálních nemovitostí v České republice stále na vzestupu a průměrná míra neobsazenosti dosahuje pouze cca 4 %. Jednou z velkých výhod průmyslového parku v Tachově je jeho atraktivní lokalita poblíž dálnice D5 s blízkostí hranice s Německem, vzdálené pouhých 20 km.

Industrial Park Tachov se nachází v příměstské průmyslové zóně města Tachov. Jde o rozsáhlý areál o rozloze téměř 200 000 m2, který tvoří jeden funkční celek a zahrnuje především výrobní objekty s administrativním zázemím, dále pak sklady, parkovací a manipulační plochu, prostory pro zaměstnance (bydlení, závodní jídelna, ordinace lékaře, mobilní čerpací stanice…) a dalších 130 000 m2 pro budoucí plánovanou výstavbu. Průmyslový areál svým zaměřením na vývoj, výrobu a prodej výrobků z plastů navazuje na svébytnou historii plastikářského průmyslu v České republice spojenou s významným podnikem Plastimat, který zde působil již v roce 1967. V současnosti zde probíhá i výroba produktů kombinovaných s kovovými díly, vývoj a výroba sofistikovaných vstřikovacích forem, výroba pro automobilový průmysl nebo vývoj a zavádění technologií průmyslu 4.0.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts