16 července, 2024
Průmysl a logistika

NOVARES CZ Janovice s.r.o. – Rozšíření výrobního areálu Janovice nad Úhlavou

Ve výrobním areálu Novares Janovice proběhlo slavnostní otevření a to za účastni francouzského velvyslance. I tak dále probíhají dokončovací práce na rozšíření výrobního areálu.

Současný majitel předpokládá další rozvoj výroby v oblasti zpracování plastů pro automobilový průmysl. Z toho důvodu musí prostory výroby rozšířit realizací výstavby nové výrobní haly. Dispoziční řešení nového výrobního halového objektu vychází z jeho funkčního zaměření jako výrobně – skladovacího, sloužícího jak pro potřeby instalace výrobní technologie, tak pro potřeby posílení skladovacího zázemí.

NOVARES CZ Janovice s.r.o. – Rozšíření výrobního areálu, technologie

Základním konstrukčním systémem stavby nového halového objektu bude železobetonový skeletový systém rozdělený na dva nezávislé objekty. Jednolodní objekt haly komunikačního prostoru a pětilodní objekt výrobně – skladové přístavby. Celková zastavěná plocha obou objektů bude cca 10.000 m2.

Výškově je objekt členěn do několika úrovní. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy. Střešní plášť objektů je tvořen trapézových plechem a izolačním souvrstvím. K opláštění jsou použity sendvičové fasádní panely. Přístavky a některé části vestavků jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Přístavba bude založena hlubině, na velkoprofilových pilotách.

NOVARES CZ Janovice s.r.o. – Rozšíření výrobního areálu, Komunikace a parkovací plochy

Komunikace a parkovací plochy budou řešeny jako asfaltové, betonové a ze zámkové dlažby. Výstavba haly přinese nabídku práce pro 159 nových zaměstnanců. Předpokládaný termín zahájení stavby je plánován na duben 2018 a jeho dokončení na léto roku 2019.

Novares Janovice s.r.o. je nadnárodní společností působící v oblasti výroby plastových automobilových dílů a automobilové konfekce pro významné světové automobilky. Závod v průmyslové zóně města působí již více než 10 let, kdy naše společnost v roce 2006 provedla generální dodávku výrobních objektů pro původního majitele společnost OLHO – Technik Czech s.r.o.

Zdroj/foto: HEBERGER CZ s.r.o.

Related Posts