28 února, 2024
Průmysl a logistika

Skupina ARETE posiluje své logistické areály, v ČR i na Slovensku získala nové nájemce

Investiční a nemovitostní skupině ARETE se podařilo v posledních měsících i přes koronavirovou krizi obsadit volná místa ve svých areálech a prodloužit smlouvy s nájemci. V Novém Mestě nad Váhom připravila pro logistickou společnost TPL více než 7 tisíc m2 prostor určených především pro skladování potravin. Do areálu v Lovosicích se zase na 4,3 tisíc m2 plochy nastěhoval námořní a letecký přepravce CTE Cargo sped a na osm let se prodloužila smlouva se společností Fiege, která zde provádí reverzní logistiku pro módní značku Zalando. Obsazenost všech areálů ARETE tak dosáhla celých 100 %.

V areálu ARETE v Lovosicích byla v dubnu prodloužena smlouva se společností Fiege, a to na celkových osm let. Fiege zde provozuje reverzní logistiku s přidanou hodnotou pro módní značku Zalando na celkem 3,4 tisících m2. Již v prvním čtvrtletí zahájila v ARETE Parku Lovosice svůj provoz společnost CTE Cargo sped, která se specializuje na námořní a letecké kargo. Smlouvu uzavřela minimálně na tři roky na 4,3 tisíc m2 skladovací plochy. Obsazenost areálu v Lovosicích tak dosáhla 100 %. Zároveň se investovalo do zvýšení standardů celého areálu.

Na více než 7 tisíc m2 se do ARETE Parku Nové Mesto nad Váhom nastěhovala na základě dlouhodobé smlouvy společnost TPL. Ta se specializuje na komplexní logistické služby včetně co-packingu. Nové vysoce energeticky efektivní prostory byly pro specifické potřeby TPL připraveny na míru tak, aby splňovaly vysoký standard na skladování, distribuci a logistiku potravin, které tvoří těžiště logistických služeb společnosti TPL. Prostory získali veškeré nutné certifikace a osvědčení a splňují vysoké hygienické standardy. Součástí prostor je i kancelářská vestavba pro řízení logistických operací.

Česká investiční a nemovitostní skupina ARETE vstupuje na slovenský, německý a rakouský trh

„Jsme rádi, že se nám pro společnost TPL podařilo najít vhodné řešení jejich distribučního skladu, které splňuje všechny požadavky klienta a umožňuje mu plnohodnotné a efektivní fungování v rámci Slovenska,“ řekl Igor Šnirc, ředitel slovenské pobočky skupiny ARETE. „Vážíme si jejich vysoce profesionálního přístupu. Věříme, že budou v nových prostorách spokojeni a že v ARETE získali toho správného a spolehlivého partnera pro svůj rozvoj,“ dodal.

Arete Park Nové Mesto nad Váhom

„Kontrakt na nové skladové prostory, které jsou součástí ARETE Parku Nové Mesto nad Váhom, považujeme v rámci Slovenska za strategickou investici. Vstřícnost společnosti Arete při úpravách na míru a nízká energetická náročnost prostor vytváří základní stavební kámen pro efektivní, moderní a ekologické řešení v rámci centrální logistiky pro naše klienty. Zároveň je součástí skladových prostor i kvalitní zázemí pro naše zaměstnance,“ řekl Ľuboš Korec, jednatel TPL Slovakia, s.r.o..

Oba areály, ve kterých došlo ke změnám, jsou součástí portfolia druhého fondu ARETE, který vznikl v roce 2016. Jeho celkový kumulovaný hrubý výnos dosáhl za rok 2019 vysokých 115 %. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen. Od začátku roku 2020 je ale pro investory otevřený třetí fond skupiny ARETE, který bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.

O skupině ARETE

Investiční a nemovitostní skupina ARETE vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond ARETE INVEST, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond ARETE INVEST investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení 115 %. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond ARETE INDUSTRIAL. Cílem tohoto nového fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba. Uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Jejich činnost podléhá kontrole a dozoru ČNB.

Zdroj/foto: EMC a.s./Titulní foto – Arete Park – Nové Mesto, SK

Related Posts