16 července, 2024
Průmysl a logistika

Skupina ARETE zkolaudovala výrobní haly v Uherském Hradišti a Košicích, investice dosáhly téměř 20 milionů EUR

Investiční a nemovitostní skupina Arete, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, rozšířila portfolio svého druhého fondu na více než 125 tisíc m2 průmyslových výrobních a skladovacích ploch. V zóně ležící v bezprostřední blízkosti slovenských Košic dokončila stavbu specializovaných výrobních hal pro předního evropského výrobce ocelových komínů Steelcon. Nemovitost s plochou 12 tisíc m2 představuje investici 13 milionů EUR. Ve svém areálu v Uherském Hradišti pak skupina Arete zásadně rozšířila stávající výrobní halu společnosti Forschner s investicí téměř 7 milionů EUR. Obě nemovitosti byly v průběhu léta úspěšně zkolaudovány.

„Jsme rádi, že se nám podařilo výstavbu v obou lokalitách úspěšně dokončit v plánovaných termínech. Podařilo se nám vypořádat se i s komplikacemi souvisejícími s pandemií koronaviru, díky které docházelo k přerušování stavebních prací i dodávek materiálu. Přesto jsme prostory připravili pro nájemce dokonce dříve, než očekávali,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

Naše vlastní výstavba dokazuje, že umíme portfolio našich nemovitostí dále rozšiřovat, což umožňuje výrazně zvyšovat hodnotu pro naše investory. Navíc chceme i nad rámec našich povinností podporovat celé lokality, ve kterých působíme. Například v obci Veľká Ida, kde je umístěn náš nově postavený výrobní areál, darujeme obci dětské hřiště,“ dodává.

Multimodální komplex od Accolade vítá dalšího silného nájemce. Společnost DHL Express převzala budovu v revitalizované části brněnského letiště

Nový areál v Košicích

Soubor dvou specializovaných výrobních hal pro společnost Steelcon Slovakia, která je součástí dánské skupiny Dominion Steelcon zaměřené na výrobu ocelových komínů, vyrostla v průmyslové zóně Veľká Ida. Ta leží v bezprostřední blízkosti slovenských Košic a je dlouhodobě v hledáčku zahraničních výrobních společností.

 „Společnost Steelcon Slovakia patřící do skupiny Dominion je velmi stabilní a globálně rostoucí společností. Doposud dodala po světě více jak 6 500 průmyslových ocelových komínů, a to ji řadí mezi světové lídry v rámci odvětví. Získali jsme pro naši halu opravu významného, dlouhodobého nájemce,“ zdůraznil Lubor Svoboda. Investice do této výstavby činila 13 milionů EUR a potvrzuje atraktivnost slovenského investičního trhu. Samotná stavba běžela od listopadu, v srpnu došlo k jejímu zkolaudování.

Rozšíření haly v Uherském Hradišti

Intenzivní práce na rozšíření stávající výrobní haly společnosti Forschner v průmyslovém parku ARETE v Uherském Hradišti probíhaly rovněž od loňského roku a nájemce mohl včas zahájit přípravu na výrobu v nových prostorách. Stavba představuje mimo jiné vybudování moderních čistých provozů pro výrobu komponent pro elektromobily dle nejvyšších mezinárodních standardů s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu. V rámci stavby se samozřejmě řeší vsakování dešťových vod. Nedílnou součástí haly je také moderní kancelářské a sociální zázemí pro zaměstnance.

Průmyslový areál třídy A v Uherském Hradišti se skvělým dopravním spojením na Slovensko i jižní Moravu je v portfoliu skupiny Arete již čtyři roky. Nabízí celkovou výrobní a skladovací plochu 12 750  m2, z toho 1 034 m2 činí specializované čisté provozy. Areál je 100% pronajatý společnosti Forschner, která z německé rodinné firmy vyrostla v nadnárodní korporaci. Zaměřuje se na elektromobilitu, výrobu kabelových a elektromechanických systémů i dalších komponent zejména pro automobilový průmysl. Mezi její klienty patří například Audi, Continental, Daimler, Volkswagen, Philips nebo Bosch.

O skupině ARETE

Investiční a nemovitostní skupina ARETE vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond ARETE INVEST, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond ARETE INVEST investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení necelých 110 %. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond ARETE INDUSTRIAL. Cílem tohoto nového fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba. Uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona a v případě Slovenské republiky pak dále jen investor, který je profesionálním investorem (slov. „profesionálny investor“) podle § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z.,o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, resp. investorem podle § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ve znění pozdějších předpisů. Jejich činnost podléhá kontrole a dozoru ČNB.

Zdroj/foto: EMC a.s.

Related Posts