19 dubna, 2024
Průmysl a logistika

Společnost Nevoga Immo postaví ve Znojmě nový výrobní závod

Společnost Nevoga Immo se od roku 1958 zabývá vývojem a výrobou stavebních profilů a plastových distančních prvků. V souladu s poptávkou na trhu se postupem času její nabídka produktů výrazně rozrostla. Výrobky jako výztužné napojovací prvky Plexus®, betonové distanční prvky, papírové bednící prvky jsou stálou součástí jejího sortimentu.

Z důvodů rozvoje společnosti se Nevoga rozhodla postavit v obci Znojmo nový areál pro výrobu plastových výlisků o celkové zastavěné ploše 35 600 m2. Nový areál je navržen na dosud nezastavěných plochách v extravilánu města při silinici I/38 (Znojmo – Hatě). Areál budou tvořit tři jednopodlažní halové objekty, které budou situovány rovnoběžně s komunikací I/38 a atypicky řešená administrativní budova situovaná rovnoběžně se severní stranou areálu. Administrativní budova bude mít výšku cca 9 m. Výška halových objektů bude po atiku bude cca 14 m. V areálu budou umístěny také další drobné stavby (přístřešky pro parkování jízdních kol, skútrů, čerpací stanice nafty apod.) V severní části území bude vybudována veřejně přístupná účelová komunikace, která bude tvořit severní hranici areálu.

Administrativní budova bude mít základní tvar válce, ze kterého budou konzolovitě vysunuty betonové částečně otevřené terasy. Válec bude uložen na dvou nižších hmotách lichoběžníkového půdorysu. Prostor mezi podnožemi bude tvořit hlavní vjezd do areálu. Objekt bude propojen krčkem s nejbližší výrobní halou. Budova bude obložena profilovaným plechem, podnože budou omítnuty. Barevné řešení bude respektovat firemní barvy, tj. šedá a žlutá. V provozní části budovy bude umístěno zázemí zaměstnanců, návštěv, řidičů apod. V nejvyšším podlaží budou umístěny administrativní prostory. Objekt bude propojen s výrobní halou krčkem v úrovni 3.NP tak, aby neblokoval vnitro areálový provoz vozidel.

Halové objekty budou pravidelného obdélníkového půdorysu s plochou střechou, na které budou umístěny střešní světlíky, základní půdorys bude lokálně prolomen pro umístění skladových sil válcového tvaru, umístění sila jejich zastřešení zároveň naruší pravidelný kvádrovitý tvar. Obvodové stěny budou tvořeny sendvičovými panely v šedé barvě.

Předpokládaný termín zahájení je 9/2018 a dokončení 9/2020.

Zdroj/foto: EIA, NEVOGA GMBH, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts