22 července, 2024
Průmysl a logistika

V Otovicích vyroste nový podnikatelský park. Z hlediska zázemí bude patřit k nejmodernějším v České republice

Skupina Accolade se rozhodla vybudovat jeden z nejmodernějších výrobních areálů v ČR. Cílem projektu je moderní budova pro lehkou výrobu, která nejenže zvýší podíl průmyslu 4.0 na Karlovarsku, ale může přinést až 350 nových pracovních míst. Předpokládané dokončení výstavby o rozloze 18.493 m2 by měl být přelom let 2020/2021.

„Chceme vystavět budovu, která bude sloužit pro hi-tech firmy. V návrhu jsme se snažili co nejvíce zohlednit šetrný přístup k okolí, a tak je v rámci projektu navržen také val se stromy, keři a další zelení, který bude sloužit jako vizuální i hluková bariéra. Společně s ním bude v prostoru areálu vysázena izolační zeleň tak, aby byl snížen dopad na krajinný ráz. Projekt připravujeme tak, aby splňoval požadavky na certifikaci BREEAM, která zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí, pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy,“ okomentoval záměr skupiny Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit v Accolade.

Zdroj/foto: Accolade Holding, a.s.

Related Posts