2 prosince, 2023
Rezidenční bydlení a hotely

Element Letňany: Akce Rok bydlení zdarma končí již 15.4.2019

Využijte poslední možnosti získat zajímavý bonus ROK BYDLENÍ ZDARMA v projektu Element Letňany, díky kterému ušetříte desítky tisíc korun za provoz vašeho budoucího bytu. Akce končí 15.4.2019.

Marketingová akce – Rok bydlení zdarma se vztahuje na klienty (dále jen „kupující“), kteří v době od 1.3.2019 do 15.4.2019 uzavřou se společností ELEMENT LETŇANY s.r.o. (dále jen „prodávající“) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi bytu / studia (dále společně jen „jednotka“) v projektu Element Letňany a zároveň nejpozději do 15.5.2019 uhradí na účet prodávajícího minimálně 15% z kupní ceny jednotky včetně DPH uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

Element Letňany – Tupolevova

Na základě této marketingové akce uzavře prodávající s kupujícím současně s kupní smlouvou na jednotku v projektu Element Letňany, dohodu o úhradě záloh (fixních měsíčních plateb) na následující plnění spojená s užíváním jednotky a s ní  související služby (dále jen „dohoda o úhradě“), ve které se prodávající zaváže hradit za kupujícího v souladu s podmínkami stanovenými touto marketingovou akcí.

zálohy na:

 • provoz výtahu
 • osvětlení společných prostor
 • odvoz komunálního odpadu
 • úklid společných prostor
 • dodávku vody a odvádění odpadních vod
 • pojištění objektu
 • ohřev teplé užitkové vody
 • servis
 • dodávku tepla
 • údržbu zeleně
 • příspěvek do fondu oprav
 • havarijní servis

fixní platby za:  správu objektu (zálohy a fixní platby dále jen „platby“)

 • Dohoda o úhradě bude uzavřena při podpisu kupní smlouvy, přičemž před uzavřením kupní smlouvy musí být uhrazena celá kupní cena jednotky včetně DPH
 • Dohoda o úhradě bude uzavřena na dobu jednoho roku s počátkem ode dne převzetí jednotky kupujícím
 • Dohodou o úhradě bude maximální výše plateb, které bude prodávající hradit za kupujícího omezena pro jednotlivé kategorie jednotek takto:

a) byty kategorie 1+kk a 2+kk – maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc
b) byty kategorie 3+kk – maximální výše plateb 5 000,- Kč / měsíc
c) studia – maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc

 • Na základě ročního vyúčtování plateb bude případný přeplatek plateb vrácen prodávajícímu.
 • Pokud v souvislosti s užíváním jednotky po dobu platnosti Dohody o úhradě vznikne po úhradě plateb prodávajícím kupujícímu nedoplatek na platbách, bude část tohoto nedoplatku vyúčtována prodávajícímu tak, aby prodávající uhradil za klienta v průběhu platnosti Dohody o úhradě maximálně částku rovnající se dvanáctinásobku maximální výše měsíčních plateb. Případná zbylá část nedoplatku bude vyúčtována kupujícímu a kupujícím hrazena.

Dohodu o úhradě není možné směnit za peníze či slevu z kupní ceny jednotky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek této marketingové akce.

Zdroj/foto: GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.

Related Posts