21 února, 2024
Rezidenční bydlení a hotely

IMOS Development připravuje Obytný soubor Kuřim – Záhoří

Lokalita záměru se nachází v rozvojové ploše města Kuřimi, které leží 13 km severně od Brna, 11 km jihovýchodně od Tišnova a 17 km jihozápadně od Blanska. Území Kuřimi je součástí zájmového území města Brna, které tvoří jádro Brněnské sídelní aglomerace. Vlastní lokalita Záhoří je vymezena zalesněnými vrcholy Horky a Záruby, silnicí I. třídy I/43 a záplavovým územím retenční nádrže na Kuřimce. Záměr řeší zástavbu její jihozápadní části o rozloze cca 23,8 ha mezi Horkou a Podlesním potokem.

Předpokladem je vytvořit část města, která tak jako ty stávající bude do značné míry svébytná, ale časem se stane i integrální nepostradatelnou částí celého městského organismu a bude se rovnocenně podílet na jeho životě. Zástavbou Záhoří se uzavírá prstenec města kolem Horky a Záruby, což dává definitivní možnost vybudovat zde městské parky s vyhlídkou, zahradní restaurací nebo jinou atraktivitou a tak město opětovně propojit.

Lokalita je rozčleněna v pravoúhlém rastru na pravidelné bloky bytových domů o velikostech 90,5×50 m severně od páteřní komunikace a 90,5×60 m jižně od páteřní komunikace a bloky rodinných domů o velikosti 90,5×46 m jižněji od páteřní komunikace. Pravidelný rastr umožňuje v průběhu realizace lokalitu dotvářet podle aktuální poptávky po jednotlivých typech rodinných domů. Podobně flexibilně je navržena i konstrukce bytových domů, která rovněž umožňuje snadnou změnu skladby bytů v závislosti na situaci a potřebě. Hustota a výška zástavby postupně klesá se vzdáleností od páteřní komunikace a v závislosti na klesající vzdálenosti od lesa.

Kolem páteřní komunikace – městské třídy je navržena zástavba bytovými domy s komerčními plochami v parteru. Bytové domy nabízí byty od 1+kk až po 4+kk. V další části území jsou umístěny dvoupodlažní a třípodlažní řadové domy, dvojdomky a samostatně stojící rodinné domy. Velikostně se domy pohybují především v rozmezí 3+kk až 5+kk.

Předpokládaný termín zahájení je v roce 2018 (infrastruktura), dále průběžně (výstavba bydlení).

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts