26 května, 2024
Home Posts tagged IMOS Development
Rezidenční bydlení a hotely
Lokalita záměru se nachází v rozvojové ploše města Kuřimi, které leží 13 km severně od Brna, 11 km jihovýchodně od Tišnova a 17 km jihozápadně od Blanska. Území Kuřimi je součástí zájmového území města Brna, které tvoří jádro Brněnské sídelní aglomerace. Vlastní lokalita Záhoří je vymezena zalesněnými vrcholy Horky a Záruby, silnicí I. třídy I/43 […]