22 července, 2024
Rezidenční bydlení a hotely

Průzkum bytové situace mezi obyvateli Prahy 11

Agentura STEM/MARK provedla na přelomu března a dubna 2020 průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Prahy 11 vztahující se k řešení bytové situace v Praze 11 a v celé Praze obecně. Na reprezentativním vzorku 1007 osob byl zkoumán náhled veřejnosti na současný stav a možnosti bydlení v Praze, na množství a ceny bytů i potenciál výstavby v rámci lokality Praha 11. Jak z výsledků výzkumu vyplynulo, bytová situace v Praze je v současné době vysoce neuspokojivá.

Průzkum potvrdil nedostatečnou nabídka bytů na trhu

V rámci výzkumu agentury STEM/MARK odpovídali dospělí respondenti ze všech věkových kategorií na otázky vztahující se k bytové problematice v Praze jako celku i v konkrétní lokalitě Praha 11. Bylo zjišťováno jejich hodnocení dostupnosti bydlení, jejich spokojenost či naopak nespokojenost se situací a důvody, které k ní vedou. Více jak třetina dotázaných je se současnou bytovou situací v Praze naprosto nespokojena a dokonce podle 86 % dotázaných není situace na trhu s byty v Praze dostatečně řešena. Důvodem nespokojenosti je především nedostatečná nabídka bytů na trhu, vysoká kupní cena bytů (83 % dotázaných), resp. nájemného (67 % dotázaných).

CENTRAL GROUP – Projekt Rezidence Nad Vltavou

Sama lokalita Prahy 11 byla mezi respondenty hodnocena kladně. Absolutní většina dotázaných je spokojena s dopravní obslužností (95 %) i s kvalitou a dostupností služeb (92 %). Naopak téměř 36 % dotázaných však vnímá v Praze 11 nedostatek pracovních příležitostí. Přímo v lokalitě Prahy 11 navíc považuje množství stávajících bytů za dostatečné pouze něco málo přes čtvrtinu dotázaných. Respondenti se zároveň shodují v tom, že na vysoké ceny má vliv nedostatečná výstavba (56 %) v Praze 11 a celkové zdražení materiálů a stavebních prací (49 %).

PRAGA Rezidence: nadčasové bydlení v Karlíně zkolaudováno

JRD – Green Port Strašnice, vizualizace exteriéru

V rámci výzkumu vznesl STEM/MARK rovněž dotaz na potenciální řešení současné bytové situace. Velkou podporu u respondentů získala zejména výstavba tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny (94 %), podle většiny dotázaných by pomohlo také zjednodušení a zkrácení stavebního řízení a výstavba na území brownfieldů (shodně 81 %). Necelé tři čtvrtiny dotázaných se vyjádřily také kladně k podpoře výstavby jak nájemních (74 %), tak nových (70 %) bytů. Mezi respondenty se objevily i názory podporující družstevní bydlení či výstavbu městských bytů. S plánováním výstavby v Praze dle konceptu města krátkých vzdáleností souhlasí napříč všemi demografickými skupinami 91 % dotázaných v průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts