16 července, 2024
Výstavba a remodeling

Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce interního pavilonu vstupuje do náročné fáze

Intenzivní rekonstrukce interního pavilonu Nemocnice Jihlava vstoupila na konci června do své závěrečné a nejtěžší fáze. Vypukla koordinačně a logisticky náročná oprava přízemních prostor, které nemocnici spojují s poliklinikou. Zakázku realizuje dodavatelské sdružení společností PSJ a Podzimek a synové. Celkové náklady na opravy pavilonu přesáhnou 370 milionů korun a ze svého rozpočtu je hradí zřizovatel nemocnice – Kraj Vysočina.

„Rozběhla se jedna z nejnáročnějších fází oprav, když byla zahájena rekonstrukce suterénu a 1. nadzemního podlaží. Právě přízemí je největším problémem, protože tudy denně projdou stovky lidí na cestě mezi domem zdraví, diagnostickým pavilonem a celým zbytkem nemocnice. S komplikacemi počítáme, proto jsme se snažili dobře připravit a označit trasu, kudy lidé budou muset projít. Tato zásadní fáze oprav skončí až v polovině října,“ upozornil provozně-technický náměstek Nemocnice Jihlava Alexander Filip.

Stavební kapacity se přesunuly do suterénu a přízemí, aby provedly kompletní modernizaci tohoto zásadního prostoru. Nutno připomenout, že v suterénu už bylo vybudováno nové datové centrum v úvodní etapě rekonstrukce. „Suterén představuje atypický prostor, jenž je odlišný oproti našim zvyklostem při rekonstrukci opakujících se nadzemních podlaží. Dostáváme se zde na patu objektu, kde musíme stavebně navázat na všechny sousední budovy. Náš nástup přinesl vynucené stěhování zázemí údržby a 120 šatnových skříní personálu nemocnice. Výsledkem této modernizace budou nové sklady a šatny včetně umýváren sester, sanitářů a ostatního obslužného personálu. Dále úklidové zázemí včetně myčky mopů a vozíků,“ upřesnil projektový manažer Michal Vorel.

Šéf stavby též doplnil důležité termíny: „V přízemí máme nyní vyzděné příčky a připravujeme se na lití podlah. Předpokládáme, že práce v tomto podlaží dokončíme ve 2. říjnovém týdnu. Následně se sem nastěhuje kožní a urologické oddělené. Rekonstrukce suterénu se však protáhne až do poloviny března 2019. Očekávaný postup prací komplikuje fakt, že jsme po provedení kamerových zkoušek zjistili neprůchodnost části ležatých kanalizací. Zároveň je nutné reagovat na zateplení fasády, které v dvorní části provádí jiná firma. V této souvislosti a s ohledem na některé navazující instalace jsme narazili na nutnost provést terénní a výškové úpravy.“

Co již bylo předáno?

Nezbytná komplexní rekonstrukce prostor, které jsou zásadní pro fungování největšího zdravotnického zařízení v regionu, byla zahájena počátkem roku 2016. Stavební práce jsou rozděleny do sedmi etap a postupují od vrchního podlaží směrem dolů. Útroby budovy, která vyrostla v 70-tých letech minulého století, jsou postupně přebudovávány dle současných standardů, které řeší mimo jiné i zlepšení hygienického zázemí pacientů a personálu. Samozřejmost představuje zřízení nadstandardních pokojů na specializovaných odděleních. Celkovou rekonstrukcí projdou i společné komunikační prostory.

Dokončeno a předáno je nejvyšší osmé technické patro, kde se nachází technické zázemí s novou technologií vzduchotechniky a strojovnami pěti výtahů. Sedmé nadzemní podlaží zatím slouží jako přestupná stanice pro oddělení a ambulance, které se musí stěhovat dle postupu rekonstrukce. V šestém, pátém a čtvrtém podlaží se již natrvalo usídlilo neurologické, onkologické, kožní a chirurgické oddělení. V 3. podlaží od února nalezlo své stálé místo interní oddělení a konečně posledním předaným podlažím je to druhé nadzemní, kde od červnové kolaudace sídlí kardiologie.

Zdroj/foto: PSJ, a.s.

Related Posts