9 června, 2023
Výstavba a remodeling

Skanska zahájila spolupráci s ÚRS Praha

Dne 11. května 2018 došlo k uzavření Memoranda o spolupráci mezi stavební firmou Skanska a.s. a poradenskou organizací ÚRS Praha, a.s. Memorandum deklaruje zahájení společného projektu „Rozvoj informačního modelování budov (BIM) pro oceňování stavební produkce“. Cílem je definovat pravidla tvorby informačního modelu, a to ve vazbě na nový systém klasifikace stavební produkce a oceňovací software.

„V České republice aktuálně dochází k rozvoji informačního modelování téměř ve všech odvětvích stavebnictví. Pro oblast cost managementu to přináší nejednu výzvu v podobě přizpůsobení našich lokálních zvyklostí potřebám informačního modelování. Stěžejním krokem je tvorba klasifikačního systému a proto vstupujeme do partnerství se společností ÚRS Praha, která se podrobně tímto tématem zabývá. Třídění stavební produkce, které je založené na tradičním TSKP, není bohužel v souladu s moderními potřebami vycházejícími z informačních modelů. Proto musíme hledat nová, efektivnější řešení, pokud možno s provázáním na stávající zvyklosti a nastartovat transformaci způsobu práce, jak je tomu například ve Velké Británii, Spojených státech nebo ve Švédsku,“ říká Stanislav Vitásek, VDC specialista na cost management Skanska.

Společnost ÚRS Praha má dominantní postavení na českém trhu v oblasti konzultační činnosti, kde působí od roku 1992, a primárně se zabývá oceňováním stavební produkce. Vytváří cenové soustavy, které jsou plošně používány pro potřeby veřejného i soukromého sektoru. I díky tomu je považována za stabilní článek českého stavebnictví. Spojit vlastní vývoj s informačním modelováním je další logický krok pro rozvoj lokálního trhu. Skanska a ÚRS Praha představují silné subjekty a jejich partnerství v této oblasti slibuje výrazný posun k modernímu českému stavebnictví.

„Skanska dnes již běžně používá informační modely jak v přípravné fázi projektu, tak při výstavbě. Jedná se o rezidenční i komerční development a také infrastrukturní stavby. Mezi pilotní pražské projekty, na nichž budeme ověřovat nové postupy a metodiky, patří administrativní budovy Praga Studios a Parkview. V přípravné fázi máme také další projekty, kde aplikujeme nové možnosti spojené s informačním modelováním do všech úrovní,“ dodává Josef Žák, vedoucí oddělení VDC Skanska.

ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. Zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. ÚRS PRAHA, a.s., je členem mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT, ICIS, EDIBUILD a dalších), které se zabývají monitoringem stavu a trendů světového stavebnictví. Je registrovanou poradenskou organizací programu PHARE v Bruselu pro ČR.

Zdroj/foto: Skanska Reality a.s.

Related Posts