3 října, 2023
Výstavba a remodeling

Trh projektových prací se letos propadne o 1,8 %

Koronakrize se dotkla také trhu projektových prací, který má podle očekávání projektantů letos klesnout až o 1,8 %. Větší propad trhu očekává projekce pozemních staveb, a to až o 3,0 % v letošním roce. I přesto jsou ale kapacity společností stále téměř maximálně vytíženy (v průměru na 90 %). Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Po proběhlé epidemii korona viru očekává také projektový trh propad, a to o 1,8 % v roce 2020. Výjimkou v tomto ohledu nebude ani příští rok, kdy projektanti očekávají propad trhu o dalších 0,9 %. Pokud se zaměříme na jednotlivé segmenty trhu, zjistíme, že s menším propadem trhu počítá projekce inženýrských staveb. Zde projektové společnosti očekávají propad trhu pouze o 0,3 % v letošním roce a trh se podle nich o stejný díl (0,3 %) propadne také v roce 2021. O něco horší očekávání má projekce pozemních staveb, kde projektanti očekávají propad v letošním roce o celá 3,0 %.

Stavebníci nepropouští ani vlivem krize

Pro rok následující očekávají další propad, a to o 1,4 %. Čím může být vývoj trhu ovlivněn popisuje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt, s.r.o.: „V naší firmě sledujeme především vývoj trhu určovaný potřebami největšího investora staveb pozemních komunikací – ŘSD ČR. Vývoj trhu těchto zakázek je určován strategií MD ČR a finančními možnostmi státu doplněnými dotacemi Evropské unie a až do března letošního roku byl více méně předvídatelný. Průběh letošního roku bude díky probíhající pandemii coronaviru COVID 19 zlomový.

Přestože letošní rok probíhá zatím podle předpokladů a pandemie se našich zaměstnanců ani zaměstnanců investorské organice a spolupracujících partnerských firem nedotkla, očekáváme dílčí potíže s cash-flow v průběhu druhé poloviny roku, které budou způsobené odsunem termínů tzv. inženýrských činností, tedy prací, jejichž fakturace závisí na schopnostech a možnostech dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených účastníků vyjádřit se k probíhajícím stavebním a územním řízením.“

Celková situace na trhu se také promítne do tržeb projektových společností. Ty předpokládají pro rok 2020 celkový propad svých tržeb o 1,3 %. Další propad predikují také pro rok 2021, a to o 0,9 %. Při rozdělení na jednotlivé segmenty si opět můžeme všimnout rozdílných očekávání pozemní a inženýrské projekce. Zatímco inženýrská projekce pro letošní rok počítá stále s růstem svých tržeb o 0,9 %, projekce pozemních staveb již očekává pokles na straně tržeb, a to o 2,9 %. Pro následující rok 2021 již oba segmenty predikují pokles svých tržeb, a to o 1,1 % u firem zabývajících se projekcí pozemních staveb a o 0,6 % u společností zabývajících se projekcí staveb inženýrských.

I přes očekávání poklesu trhu si ale společnosti drží vytížené kapacity téměř na maximum. V průměru projektové firmy uvádí vytížení svých kapacit až na 90 %.

V roce 2021 očekává téměř polovina projektantů pokles marží svých zakázek (46 %). Další dvě pětiny nepočítají se změnou v této oblasti (44 %). Pouhých 10 % očekává růst ziskovosti zakázek. Stát plánuje zvýšit svoje investice, ale pro projektové společnosti toto může představovat problém z hlediska kapacit a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, jak popisuje Roman Voráč, ředitel technického rozvoje společnosti SUDOP GROUP a.s.: „Vzhledem k plánovanému navyšování investic ve státním sektoru očekáváme i vyšší poptávku v oblasti přípravy staveb. To vnímáme na jednu stranu velice pozitivně, na druhou stranu budeme v některých profesích narážet na kapacitní limity, se kterými se potýkáme již nyní. I z toho důvodu se snažíme rozvíjet digitalizaci zajišťující vyšší efektivitu práce, abychom v následujícím období uměli pokrýt poptávku s co možná největší mírou kvality předávaného díla.

Problém nedostatku kvalifikovaných osob na trhu je nutné vnímat z dlouhodobého hlediska vzhledem k tomu, že dnes rozeběhnutý vývoj přinese ovoce v oblasti zefektivnění výroby až za několik let. Pokud bychom se k tomuto problému stavěli zády nyní, za dva roky bychom měli problém uspokojit poptávku.“

Projektové firmy mají v současné chvíli v průměru nasmlouvané zakázky na 7 měsíců dopředu. Pro polovinu dotázaných to představuje stejně dlouhou dobu jako v témž období minulého roku (50 %). Pro dvě pětiny se potom jedná o pokles ve srovnání s minulým rokem (40 %). Pouze desetina má zakázky nasmlouvané na delší dobu dopředu, než tomu bylo loni (10 %).

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o.//Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts