27 února, 2024
Výstavba a remodeling

Začíná výstavba nového výrobního areálu společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing

Symbolickým poklepáním základního kamene byla ve čtvrtek 14. března 2019 slavnostně zahájena výstavba nového výrobního závodu společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. v Trutnově. Továrnu na výrobu senzorů pro průmyslovou automatizaci vybuduje stavební společnost VCES do května 2020. Průmyslová zóna Krkonošská tak přivítá dalšího špičkového producenta elektrotechnických výrobků.

Nová budoucnost

„Současné výrobní prostory v areálu bývalého textilního závodu jsou již nevyhovující a nesplňují kapacitní požadavky na výrobu a logistiku. Jakákoliv další expanze zde již není možná,“ uvádí Roman Demuth, ředitel trutnovského závodu. „Nová továrna nám umožní nejen navyšovat objemy výroby a rozšiřovat stávající sortiment induktivních snímačů, ale také rozšířit naše portfolio o nové, inovativní a technologicky náročné produkty, jako např. optické závory. Přínosem bude i kvalitní zázemí pro zaměstnance, dobré logistické napojení areálu a prostor pro rozvoj oddělení vývoje a výzkumu, které se bude s navyšováním výroby rozšiřovat a přebírat další kompetence v rámci koncernu,“ doplňuje Roman Demuth.

Design & Build projekt

Generálním dodavatelem byla vybrána společnost VCES a.s. V rámci Design & Build kontraktu zajistí „na klíč“ nejen kompletní realizaci stavebních prací, ale také zpracování projektu a inženýring. „První impulz k vybudování nového závodu přišel ze strany společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. v srpnu 2017. Od té doby probíhá intenzivní spolupráce našeho technického a obchodního oddělení s investorem,“ uvádí Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES. „Na základě jeho představ a požadavků jsme navrhli vhodná technická řešení a úspěšně vytvořili nabídkovou studii projektu s následným detailním rozpracováním do podoby dokumentace pro stavební povolení,“ popisuje Anthony De Busschere fázi předcházející výstavbě.

Výroba v květnu 2020

V průběhu následujících dvanácti měsíců vybuduje VCES pro společnost Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. nové zázemí s 3 000 m2 výrobní plochy, 2 000 m2 administrativních prostor, 1 500 m2 skladů a dalšími 1 500 m2 technického zázemí. Za zmínku stojí nadstandardní technické požadavky na technické provedení, které vyplývají z povahy výroby. Téměř v celé budově je kladen důraz na přísnou ochranu proti elektrostatickým výbojům (ESD), proto podlahy ve výrobě, skladu i některých kancelářích budou realizovány s ochranou ESD. Mimořádné jsou i požadavky na datovou síť s celkovým počtem 500 zásuvek a kabely kategorie 7. Ve výrobní hale bude realizován busbar system pro flexibilní elektrické připojení jednotlivých pracovních sestav a každé pracovní místo bude disponovat vlastním odtahem vzduchu. Na přání investora patří k nadstandardu také světelná hladina výrobní haly na úrovni 1 000 luxů (pro porovnání: doporučená světelnost v kancelářích je 300-500 lx), vše v LED provedení, a kompletní klimatizace kanceláří, výroby a suterénu. K přesnému řízení vlhkosti a teploty vzduchu budou napomáhat i externí motorické žaluzie. Nosná konstrukce objektu je navržena z prefabrikovaných dílců a dodá ji vlastní Divize PREFA společnosti VCES. Autorem projektové dokumentace je ATELIER TSUNAMI s.r.o..

Zdroj/foto: VCES a.s.

Related Posts