25 června, 2024
Výstavba a remodeling

Zahájení projektu pro budoucnost s firmou DELTA: Nový testovací polygon v Sokolově

DELTA projektuje pro skupinu BMW testovací polygon pro digitální vývoj automobilů budoucnosti. Vysokou inovační hodnotu má nejen cíl projektu, ale i plánování ve standardu BIM 5D a použití metodiky Lean Management.

Koncem roku 2018 byl zahájen nový projekt „BMW Group Future Mobility Development Center“ s firmou DELTA. DELTA se stala generálním projektantem pro zónu pozemních staveb. V karlovarském regionu se vybuduje testovací polygon s různými druhy komunikací. Ty mají sloužit především pro vývoj autonomní jízdy, elektromobility a asistenčních systémů. Zóna pozemních staveb činí téměř 70.000 m2 podlažní plochy a za projektovou přípravu jsou zodpovědní experti z firmy DELTA s více než čtyřicetiletou zkušeností v oblasti projektů pozemních staveb. Kromě toho nová testovací dráha nabídne k dispozici parkovací stání pro testovací vozidla, zaměstnance, návštěvníky, poskytovatele služeb i prostor pro logistiku.

Erik Štefanovič, jednatel firmy DELTA Česká republika, uvádí: „Tento projekt je pro českou ekonomiku zásadní, stává se důležitou součástí českého hospodářství. Jsme velmi rádi, že s tímto stavebním projektem vznikne skutečná přidaná hodnota pro lidi a region.“

Centrálním aspektem projektu je management spolupráce mezi účastníky; DELTA si je vědoma důležitosti partnerské projektové kultury pro úspěch stavebního záměru. Používá spolu s účastníky projektu metodu Lean Management. K tomu je zapotřebí odvaha, neboť firma DELTA, jako jedna z prvních firem, doprovází BMW s metodou Lean Management, již ve fázi projekce. Pomocí této metody se doposud podařilo úspěšně zvládnout všechny výzvy tohoto rozsáhlého projektu, jehož projekční činnosti započala DELTA již v lednu 2019.

Spolupráce funguje dobře i proto, že se neustále hledají společná řešení. Wolfgang Kradischnig, generální ředitel a hlavní speaker skupiny firem DELTA, vysvětluje: Takto rozsáhlý stavební celek v úzké spolupráci s druhým generálním projektantem pro dopravní část vyžaduje pozitivní projektovou kulturu a vysokou úroveň vztahů. BMW pečlivě dbá na to, aby mezilidské vztahy byly řízeny stejně jako ostatní technické oblasti projektu; neboť v interdisciplinárním a mezinárodním stavebním záměru se setkávají různé kultury, které je nutné sladit.“

Nepostradatelný BIM 5D

U projektu jako je tento je společný jmenovatel nepostradatelný. Fungující komunikace a jasný postup se starají o to, aby účastníci při společném projektování ve sdíleném modelu BIM 5D splynuli v jeden perfektně sehraný tým. Tento model BIM 5D zpracovává dle požadavků investora kromě standardních relevantních informací 3D-modelu také časové a nákladové aspekty stavby. Dobrá projektová kultura je výraznou posilou pro mezinárodní týmy. Už od začátku je jasně stanovený způsob komunikace a spolupráce. Takto nastavená výchozí situace projektu je pevným základem k tomu, aby se pro všechny účastníky projektu nastavily optimální procesy a oni se mohli od sebe navzájem učit.

DELTA – BIM

DELTA je již od svého založení před více než 40 lety přesvědčena o tom, že úspěch je možný jen s partnerskou spoluprací, spočívající na úctě, otevřenosti a respektu. Při workshopech firmy DELTA na téma tvorba projektové kultury se stanovují jasné role, očekávání a procesy. Pro úspěšné dokončení projektu ale nestačí jen samotné workshopy a teambuildingy. Je zapotřebí kontinuální proces, na který přistoupí všichni účastníci s ochotou ke stálé reflexi a feedbacku.

DELTA tuto napínavou výzvu přijímá a vytváří tím hodnotný příspěvek pro další vývoj digitalizace. Zahájení výstavby je plánováno na jaro 2020 a testovací dráha bude uvedena do provozu v roce 2022.

Zdroj/foto: DELTA Projektconsult s.r.o.

Related Posts