26 března, 2023
Obchodní centra a retail

CTP Invest bude rozšiřovat obchodní zónu v Modřicích

Záměrem investora společnosti CTP Invest, spol. s r.o. je výstavba hypermarketu, čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) a automobilové myčky vč. samoobslužných mycích boxů v k. ú. Modřice, jehož součástí bude i realizace související dopravní infrastruktury (parkoviště, areálové komunikace).

Záměr je navrhován v severovýchodním cípu k. ú. Modřice, severně od stávajících prodejen sportovních potřeb a nábytku (Decathlon, Moebelix, XXXLutz), a to na plochách, které jsou z části využívány k zemědělské výrobě.

Dotčené plochy jsou ze západní strany ohraničeny dálnicí D2. Východní hranice je tvořena protipovodňovou hrází, za kterou protéká Ivanovický potok. Ze severu dotčené plochy sousedí s pozemky, jež jsou využívány k intenzivní zemědělské výrobě. Jižní hranice je tvořena stávajícími obchodními domy (Decathlon, Moebelix, XXXLutz) a jejich parkovišti, resp. areálovými komunikacemi.

Obchodní centrum Modřice – umístění záměru v rámci širšího území

Hypermarket

Náplní prodeje hlavního objektu je prodej potravinářského zboží a ostatního doplňkového zboží (průmyslové, domácí apod.). V objektu budou umístěny i nájemní jednotky pro drobný prodej, které budou v rámci zprovoznění objektu pronajaty drobným podnikatelským subjektům. V současné době nejsou provozovatelé známy. Ze zkušenosti z podobných objektů se dá upřesnit, že se bude jednat o nájemce např. prodej novin a časopisů vč. tabáku, lékárna, móda, knihy, květiny apod. případně drobné provozovny potravinářského charakteru.

V hlavním objektu budou umístěny i potravinářské výroby hlavního provozovatele – pekárna a masné výroby. V rámci záměru bude realizován i restaurační provoz a kavárna.

Součásti záměru je i vybudování dopravní infrastruktury, tj. realizace areálových komunikací navazujících na předchozí etapu a rozšíření parkovišť o cca 1220 parkovacích stání pro potřeby hypermarketu.

Rozsah investičního záměru

  • Plocha řešeného území celkem 86 813 m2
  • Zpevněné plochy 32 220 m2
  • Plochy ČS PHM vč příslušenství (mycí linka, mycí boxy) 1 245 m2
  • Plochy zeleně 18 348 m2
  • Zastavěna plocha hypermarketu 17 890 m2
  • Počet parkovacích míst: 1 220 (osobní auta)

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru

  • Zahájení výstavby I Q / 2020
  • Ukončení výstavby a zahájení provozu IV Q / 2022

Zdroj/foto: EIA (Amec Foster Wheeler s.r.o.)

Related Posts